Osiris Kiadó kiadó termékei

Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője könyv
könyv

Szent Péter esernyője

Osiris Kiadó, 2022

"Olyan ez a mese, mint egy dúsan, sok színnel virító virág - írta Schöpflin Aladár. - Mikszáth, a szatirikus, az okos ember, kemény bírál...

Online ár:

1 258 Ft

Eredeti ár: 1 480 Ft

Hermann Róbert: Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc könyv
könyv

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc

Osiris Kiadó, 2022

Ez a kötet nagyszabású kísérlet arra, hogy bemutassa a magyar 1848-1849 történetének legfontosabb eseményeit és törekvéseit; felvillantsa...

Online ár:

8 483 Ft

Eredeti ár: 9 980 Ft

Osztovits Szabolcs: "Sors, nyiss nekem tért" könyv
könyv

"Sors, nyiss nekem tért"

Osiris Kiadó, 2022

Az volt a fő célom, hogy legendák nélkül, okiratok, kortársi visszaemlékezések és szakirodalmi munkák alapján rekonstruáljam Petőfi Sándo...

Online ár:

4 233 Ft

Eredeti ár: 4 980 Ft

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete könyv
könyv

Petőfi Sándor élete és költészete

Osiris Kiadó, 2022

Alig hihető, de igaz: Petőfi Sándornak, a magyar nyelvterületen és a világirodalomban is legismertebb költőnknek 1896 óta nem jelent meg ...

Online ár:

3 808 Ft

Eredeti ár: 4 480 Ft

Petőfi Sándor: Petőfi Sándor összes prózai írása és levelezése könyv

Online ár:

5 083 Ft

Eredeti ár: 5 980 Ft

Wéber Attila: A rendszerváltás kora könyv
könyv

A rendszerváltás kora

Osiris Kiadó, 2022

"Sokéves munkám során mindvégig tudatában voltam annak, hogy a jelenkor kutatása milyen kockázatokkal és veszélyekkel jár. Ezért is igyek...

Online ár:

4 233 Ft

Eredeti ár: 4 980 Ft

Jean-Pierre Torrell O.P.: Aquinói Szent Tamás, a lelki mester könyv
könyv

Aquinói Szent Tamás, a lelki mester

Osiris Kiadó, 2022

Azok, akik Szent Tamást csak hallomásból ismerik, meglepődhetnek azon, hogy lelki mesterként tekintünk rá. A Summa Theologiae szerzője in...

Online ár:

5 083 Ft

Eredeti ár: 5 980 Ft

Margócsy István: Petőfi Sándor emlékezete könyv
könyv

Petőfi Sándor emlékezete

Osiris Kiadó, 2022

Petőfi recepcióját, hagyományát, jelenlétét a halála után eltelt több mint másfél évszázadban és a jelenben áttekinteni szinte lehetetlen...

Online ár:

4 233 Ft

Eredeti ár: 4 980 Ft

Deczki Sarolta: Tar Sándor könyv
könyv

Tar Sándor

Osiris Kiadó, 2022

Tar Sándor a modern magyar irodalom egyik legellentmondásosabb alkotója. Paraszti származású, majd munkásként kezdett el írni, és hamar b...

Online ár:

5 083 Ft

Eredeti ár: 5 980 Ft

Petőfi Sándor: Petőfi Sándor összes versei könyv
könyv

Petőfi Sándor összes versei

Osiris Kiadó, 2022

A nagy klasszikusok sorozatban lát napvilágot Petőfi Sándor összes verse. A definitív igényű sajtó alá rendezés, szerkesztés Kerényi Fere...

Online ár:

5 083 Ft

Eredeti ár: 5 980 Ft

Margócsy István (szerkesztő): Jókai Mór emlékezete könyv
könyv

Jókai Mór emlékezete

Osiris Kiadó, 2022

"Jókai Mór fogadtatása alighanem példa nélkül áll a magyar irodalom hagyománytörténetében. Egyrészt mindig a legnagyobb elismerés és dics...

Online ár:

3 808 Ft

Eredeti ár: 4 480 Ft

Vaszilij Rozanov: Dosztojevszkij - A nagy inkvizítor legendája könyv
könyv

Dosztojevszkij - A nagy inkvizítor legendája

Osiris Kiadó, 2022

Gogol egyik fantasztikus elbeszélésében egy öreg uzsorás a halála előtt elhív magához egy festőművészt, és ellentmondást nem tűrve kéri, ...

Online ár:

5 083 Ft

Eredeti ár: 5 980 Ft

Széchenyi Ágnes: Ő a magyar kritika könyv
könyv

Ő a magyar kritika

Osiris Kiadó, 2022

Schöpflin Aladár az egyik legnagyobb magyar irodalomkritikus. Ötven évet töltött a Franklin-Társulat kötelékében mint a Vasárnapi Ujság e...

Online ár:

5 083 Ft

Eredeti ár: 5 980 Ft

Gera Judit, Pusztai Gábor, Réthelyi Orsolya, Daróczi Anikó: A holland nyelvű irodalom története könyv
könyv

A holland nyelvű irodalom története

Osiris Kiadó, 2022

A holland nyelvű irodalom története hiánypótló munka. Nem törekszik teljességre, de reményeink szerint egy nagyrészt ismeretlen, izgalmas...

Online ár:

5 083 Ft

Eredeti ár: 5 980 Ft

Szabó Márton: A mindennapi élet poétikai valósága könyv
könyv

A mindennapi élet poétikai valósága

Osiris Kiadó, 2022

"A társadalomról való gondolkodás és a társadalomtudományi munkák egyik súlyos fogyatékossága a mindennapi élet leértékelése. A nagy hata...

Online ár:

4 233 Ft

Eredeti ár: 4 980 Ft

Petőfi Sándor: Petőfi Sándor próza- és drámafordításai könyv
könyv

Petőfi Sándor próza- és drámafordításai

Osiris Kiadó, 2022

Petőfi 1843 és 1848 között lefordított összesen két regényt, három novellát, egy regényfejezetet, egy drámát és egy drámarészletet, illet...

Online ár:

5 083 Ft

Eredeti ár: 5 980 Ft

Margócsy István: Petőfi Sándor emlékezete antikvár
antikvár

Petőfi Sándor emlékezete

Weöres Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

Osiris Kiadó, 2022

Petőfi recepcióját, hagyományát, jelenlétét a halála után eltelt több mint másfél évszázadban és a jelenben áttekinteni szinte lehetetlen...

Online ár:

3 790 Ft

Richard C. Atkinson, Ernest Hilgard: Pszichológia antikvár
antikvár

Pszichológia

Fiume Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

Osiris Kiadó, 2022

Az "Atkinson" új kiadása nemcsak formailag, hanem tartalmilag is jelentős átdolgozáson ment keresztül. Szerzői között a régiek közül csak...

Online ár:

14 390 Ft

Rod Dreher: Szent Benedek válaszútján könyv
könyv

Szent Benedek válaszútján

Osiris Kiadó, 2021

Rod Dreher olyan keresztény, aki nemcsak komolyan veszi személyes elkötelezettségét, de egyúttal elismeri a saját konzervatív és kereszté...

Online ár:

2 958 Ft

Eredeti ár: 3 480 Ft

Arthur Schopenhauer: A világ mint akarat és képzet I-II. könyv
könyv

A világ mint akarat és képzet I-II.

Osiris Kiadó, 2021

Schopenhauernek épp az adatott meg, hogy túl minden társadalmi és lelki meghatározottságon az emberi természet, a human condition legmély...

Online ár:

5 933 Ft

Eredeti ár: 6 980 Ft

Branko Milanovic: Egyedül a kapitalizmus könyv
könyv

Egyedül a kapitalizmus

Osiris Kiadó, 2021

Branko Milanovic szerb származású amerikai közgazdász az egyenlőtlenségek kutatásának nemzetközi szakértője, a Luxembourg Income Study (L...

Online ár:

2 958 Ft

Eredeti ár: 3 480 Ft

Gyurgyák János: Elvesztett illúziók - megtalált történelem könyv
könyv

Elvesztett illúziók - megtalált történelem

Osiris Kiadó, 2021

Könyvemet egy elkövetkező új nemzedéknek ajánlom. Balassa Péter esztéta és irodalomkritikus három évtizeddel ezelőtt azt üzente a mi nemz...

Online ár:

4 233 Ft

Eredeti ár: 4 980 Ft

Roger Scruton: Mi a konzervativizmus? könyv
könyv

Mi a konzervativizmus?

Osiris Kiadó, 2021

Sir Roger Scruton (1944-2020) angol konzervatív filozófus és esztéta. 1962-től a Cambridge-i Egyetemen tanult filozófiát, 1972-ben ott do...

Online ár:

3 383 Ft

Eredeti ár: 3 980 Ft

Amartya Sen: Az igazságosság eszméje könyv
könyv

Az igazságosság eszméje

Osiris Kiadó, 2021

Ebben a kifinomult és szüntelen gondolkodásra ösztönző könyvben Amartya Sen tudása óriási tárházának és erkölcsi érzékének teljes latba v...

Online ár:

4 482 Ft

Eredeti ár: 4 980 Ft

Szilágyi Márton: A magyar romantika ikercsillagai könyv
könyv

A magyar romantika ikercsillagai

Osiris Kiadó, 2021

Ez a könyv kézenfekvő, de mind ez idáig ki nem aknázott ötletre épül: egymás tükrében próbálja meg értelmezni az 1840-es évek két legnagy...

Online ár:

3 808 Ft

Eredeti ár: 4 480 Ft

Tverdota György: Gondoljátok meg, proletárok I. könyv
könyv

Gondoljátok meg, proletárok I.

Osiris Kiadó, 2021

Mivel nagymonográfiát (ha a munka megérdemli ezt a minősítést) csak egyszer lehet írni, és minden új nekifutás már "csak" a feladat újraí...

Online ár:

5 083 Ft

Eredeti ár: 5 980 Ft

Péterfi Gábor (szerk.): Trianon és a revízió könyv
könyv

Trianon és a revízió

Osiris Kiadó, 2021

Ha valaki manapság kezébe vesz egy olyan könyvet, melynek címében a Trianon szó szerepel, szinte óhatatlanul a közélet antinómiáinak, más...

Online ár:

3 383 Ft

Eredeti ár: 3 980 Ft

Gyurgyák János szerk.: Ady Endre prózai munkái könyv
könyv

Ady Endre prózai munkái

Osiris Kiadó, 2021

A kötet Ady Endre prózai munkáiból (publicisztika, novellák, levelek) ad bőséges válogatást. A szerkesztő a korpusz legjavát igyekezett k...

Online ár:

5 382 Ft

Eredeti ár: 5 980 Ft

Bérczes Tibor: Nem kell félnetek jó lesz könyv
könyv

Nem kell félnetek jó lesz

Osiris Kiadó, 2021

Hollandia - sok más országhoz hasonlóan - versenyt fut az idővel. Az alábbi beszélgetések erről a versenyről, illetve e verseny jelenlegi...

Online ár:

2 682 Ft

Eredeti ár: 2 980 Ft

Bene Sándor: A harmadik szirén könyv
könyv

A harmadik szirén

Osiris Kiadó, 2021

A monográfia Zrínyi költészetének átfogó értelmezésére vállalkozik. Szempontja a történeti poétika: az Adriai tengernek Syrenaiát a korab...

Online ár:

6 788 Ft

Eredeti ár: 7 985 Ft

Babits Mihály: Elza pilóta vagy A tökéletes társadalom könyv
könyv

Elza pilóta vagy A tökéletes társadalom

Osiris Kiadó, 2021

"- Ha arra mennék! - gondolta Elza. - Ahol a földnek másik fele kezdődik. Ahol nem isten ez az isten! - Idegesen villogtak benne a gondol...

Online ár:

1 152 Ft

Eredeti ár: 1 280 Ft

Takáts József: Jászi és a liberális szocializmus könyv
könyv

Jászi és a liberális szocializmus

Osiris Kiadó, 2021

A mai magyar szellemi nyilvánosság, politikai közvélemény Jászi Oszkárról alkotott képe döntően 20. század eleji tevékenységének az értel...

Online ár:

2 682 Ft

Eredeti ár: 2 980 Ft

Christopher Clark: Idő és hatalom könyv
könyv

Idő és hatalom

Osiris Kiadó, 2021

Sir Christopher Munro Clark 1960-ban született, Németországban és az Egyesült Királyságban élő ausztrál történész. Sydney-ben és Berlinbe...

Online ár:

3 383 Ft

Eredeti ár: 3 980 Ft

Vörösmarty Mihály: Vörösmarty Mihály összes költeményei könyv
könyv

Vörösmarty Mihály összes költeményei

Osiris Kiadó, 2021

Vörösmarty Mihály összes költeményei új kiadásban (harmadik, javított kiadás) jelenik meg az Osiris Kiadó gondozásában.

Online ár:

5 382 Ft

Eredeti ár: 5 980 Ft

Jean Tirole: Közgazdaságtan a közjóért könyv
könyv

Közgazdaságtan a közjóért

Osiris Kiadó, 2021

A közjó közgazdaságtanán vezető utunk fárasztó lesz, de reményeim szerint meg fogja érni. Ez a könyv nem előadás-sorozat könyvalakban vag...

Online ár:

5 508 Ft

Eredeti ár: 6 480 Ft

Király István: Petőfitől Tandoriig könyv
könyv

Petőfitől Tandoriig

Osiris Kiadó, 2021

Kötelességünk átmenteni és népszerűsíteni mindazt, ami a korábbi évtizedek, évszázadok terméséből ma is számunkra való ("Ding für uns"), ...

Online ár:

4 731 Ft

Eredeti ár: 4 980 Ft

Kalmár Melinda: Korporatív, szovjet, hibrid könyv
könyv

Korporatív, szovjet, hibrid

Osiris Kiadó, 2021

Ez a könyv a szerző Történelmi galaxisok vonzásában című nagy hatású monográfiájának egyszerre szűkített és bővített változata. A magyar ...

Online ár:

5 083 Ft

Eredeti ár: 5 980 Ft

Sajó László: Kell egy mosodás könyv
könyv

Kell egy mosodás

Osiris Kiadó, 2021

A könyv az Öt és feles (2008, Osiris) és A futball ábécéje és más történetek (2014, Osiris) után az immár trilógiának mondható sorozat új...

Online ár:

3 781 Ft

Eredeti ár: 3 980 Ft

Győri Szabó Róbert: Katalónia könyv
könyv

Katalónia

Osiris Kiadó, 2021

Katalóniának, a katalán nemzetnek saját története, saját közösségi múltja van, amelynek mindenkor szerves része volt az önállóság valamil...

Online ár:

4 731 Ft

Eredeti ár: 4 980 Ft

Perecz László: Reneszánsz - Kezdet és vég könyv
könyv

Reneszánsz - Kezdet és vég

Osiris Kiadó, 2021

"Az írások mindegyike a magyar filozófia távolabbi és közelebbi múltjával foglalkozik: egy olyan kultúra filozófiai regiszterét tárgyaljá...

Online ár:

2 831 Ft

Eredeti ár: 2 980 Ft

Gyurgyák János: Elvesztett illúziók - megtalált történelem antikvár
antikvár

Elvesztett illúziók - megtalált történelem

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Osiris Kiadó, 2021

Könyvemet egy elkövetkező új nemzedéknek ajánlom. Balassa Péter esztéta és irodalomkritikus három évtizeddel ezelőtt azt üzente a mi nemz...

Online ár:

3 990 Ft

Gyurgyák János: Elvesztett illúziók - megtalált történelem antikvár
antikvár

Elvesztett illúziók - megtalált történelem

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Osiris Kiadó, 2021

Könyvemet egy elkövetkező új nemzedéknek ajánlom. Balassa Péter esztéta és irodalomkritikus három évtizeddel ezelőtt azt üzente a mi nemz...

Online ár:

3 990 Ft

Király István: Petőfitől Tandoriig antikvár
antikvár

Petőfitől Tandoriig

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Osiris Kiadó, 2021

Kötelességünk átmenteni és népszerűsíteni mindazt, ami a korábbi évtizedek, évszázadok terméséből ma is számunkra való ("Ding für uns"), ...

Online ár:

3 990 Ft

Bérczes Tibor: Nem kell félnetek jó lesz antikvár
antikvár

Nem kell félnetek jó lesz

Atticus

hibátlan, olvasatlan példány

Osiris Kiadó, 2021

Hollandia - sok más országhoz hasonlóan - versenyt fut az idővel. Az alábbi beszélgetések erről a versenyről, illetve e verseny jelenlegi...

Online ár:

1 970 Ft

Rod Dreher: Szent Benedek válaszútján antikvár
antikvár

Szent Benedek válaszútján

Mike és Tsa Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Osiris Kiadó, 2021

Rod Dreher olyan keresztény, aki nemcsak komolyan veszi személyes elkötelezettségét, de egyúttal elismeri a saját konzervatív és kereszté...

Online ár:

18 900 Ft

Király István: Petőfitől Tandoriig antikvár
antikvár

Petőfitől Tandoriig

Mike és Tsa Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Osiris Kiadó, 2021

Kötelességünk átmenteni és népszerűsíteni mindazt, ami a korábbi évtizedek, évszázadok terméséből ma is számunkra való ("Ding für uns"), ...

Online ár:

3 790 Ft

Babits Mihály: Elza pilóta vagy A tökéletes társadalom antikvár
antikvár

Elza pilóta vagy A tökéletes társadalom

Psyché Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

Osiris Kiadó, 2021

"- Ha arra mennék! - gondolta Elza. - Ahol a földnek másik fele kezdődik. Ahol nem isten ez az isten! - Idegesen villogtak benne a gondol...

Online ár:

1 100 Ft

Babits Mihály: Elza pilóta vagy A tökéletes társadalom antikvár
antikvár

Elza pilóta vagy A tökéletes társadalom

Psyché Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

Osiris Kiadó, 2021

"- Ha arra mennék! - gondolta Elza. - Ahol a földnek másik fele kezdődik. Ahol nem isten ez az isten! - Idegesen villogtak benne a gondol...

Online ár:

1 100 Ft

Perecz László: Reneszánsz - Kezdet és vég antikvár
antikvár

Reneszánsz - Kezdet és vég

Psyché Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Osiris Kiadó, 2021

"Az írások mindegyike a magyar filozófia távolabbi és közelebbi múltjával foglalkozik: egy olyan kultúra filozófiai regiszterét tárgyaljá...

Online ár:

1 900 Ft

Jean Tirole: Közgazdaságtan a közjóért antikvár
antikvár

Közgazdaságtan a közjóért

Mike és Tsa Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Osiris Kiadó, 2021

A közjó közgazdaságtanán vezető utunk fárasztó lesz, de reményeim szerint meg fogja érni. Ez a könyv nem előadás-sorozat könyvalakban vag...

Online ár:

5 000 Ft

Király István: Petőfitől Tandoriig antikvár
antikvár

Petőfitől Tandoriig

A Hely Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Osiris Kiadó, 2021

Kötelességünk átmenteni és népszerűsíteni mindazt, ami a korábbi évtizedek, évszázadok terméséből ma is számunkra való ("Ding für uns"), ...

Online ár:

4 000 Ft

Péterfi Gábor (szerk.): Trianon és a revízió antikvár
antikvár

Trianon és a revízió

A Hely Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Osiris Kiadó, 2021

Ha valaki manapság kezébe vesz egy olyan könyvet, melynek címében a Trianon szó szerepel, szinte óhatatlanul a közélet antinómiáinak, más...

Online ár:

3 000 Ft

Győri Szabó Róbert: Katalónia antikvár
antikvár

Katalónia

Psyché Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

Osiris Kiadó, 2021

Katalóniának, a katalán nemzetnek saját története, saját közösségi múltja van, amelynek mindenkor szerves része volt az önállóság valamil...

Online ár:

3 500 Ft

Boros Tamás (szerk.), Filippov Gábor (szerk.): Magyarország 2030 könyv
könyv

Magyarország 2030

Osiris Kiadó, 2020

Magyarország egyhelyben toporog. Évtizedek óta megoldatlan problémákat görgetünk magunk előtt, így a napi hírek is mintha ugyanazokról az...

Online ár:

4 233 Ft

Eredeti ár: 4 980 Ft

Körösényi András, Illés Gábor, Gyulai Attila: Az Orbán-rezsim könyv
könyv

Az Orbán-rezsim

Osiris Kiadó, 2020

Könyvünk a Routledge kiadónál 2020 májusában The Orbán Regime: Plebiscitary Leader Democracy in the Making címmel megjelent munkánk javít...

Online ár:

3 808 Ft

Eredeti ár: 4 480 Ft

Mezey Barna (szerk.), Gosztonyi Gergely (szerk.): Magyar alkotmánytörténet könyv
könyv

Magyar alkotmánytörténet

Osiris Kiadó, 2020

A magyar alkotmánytörténet stúdiumának célja az európai alkotmánytörténetbe ágyazottan a magyar alkotmányfejlődés főbb vonalainak megisme...

Online ár:

5 083 Ft

Eredeti ár: 5 980 Ft

Trianon 100 - Vérző Magyarország; Emlékező Magyarország 1-2. könyv
könyv

Trianon 100 - Vérző Magyarország; Emlékező Magyarország 1-2.

Osiris Kiadó, 2020

Az Osiris Kiadó három kötetes Trianon antológiát ad ki a Trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulójára: 1. kötet: Kosztolányi Dez...

Online ár:

8 982 Ft

Eredeti ár: 9 980 Ft

Ady Endre: Ady Endre összes versei könyv
könyv

Ady Endre összes versei

Osiris Kiadó, 2020

Egyik legnagyszerűbb költőnk versei ebben a kötetben az Ady által összeállított kötetek szerkezetében és sorrendjében követik egymást, ki...

Online ár:

5 083 Ft

Eredeti ár: 5 980 Ft

Szathmáry Eörs: Klímaváltozás és Magyarország könyv
könyv

Klímaváltozás és Magyarország

Osiris Kiadó, 2020

A Felelős Értelmiség szimpóziuma áttekintette az élettelen, az élő és a társadalmi környezet egymással is összefüggő káros fejleményeit, ...

Online ár:

2 232 Ft

Eredeti ár: 2 480 Ft

Rakovszky Zsuzsa: Boldog vég könyv
könyv

Boldog vég

Osiris Kiadó, 2020

A vaskos borítékot, amely Ircsikétől jött, félre tette a többi iratai közé... majd később, valamikor átnézi, gondolta. De valahogy mindig...

Online ár:

3 132 Ft

Eredeti ár: 3 480 Ft

Árinfó

Akciós ár: a vásárláskor fizetendő akciós ár

Online ár: az internetes rendelésekre érvényes nem akciós ár

Eredeti ár: kedvezmény nélküli könyvesbolti ár

Bevezető ár: az első megjelenéshez kapcsolódó kedvezményes ár

Korábbi ár: az akciót megelőző 30 nap legalacsonyabb akciós ára

További információk

Árinfó

Akciós ár: a vásárláskor fizetendő akciós ár

Online ár: az internetes rendelésekre érvényes nem akciós ár

Eredeti ár: kedvezmény nélküli könyvesbolti ár

Bevezető ár: az első megjelenéshez kapcsolódó kedvezményes ár

Korábbi ár: az akciót megelőző 30 nap legalacsonyabb akciós ára