Osiris Kiadó kiadó termékei

Jean Piaget, Bärbel Inhelder: Gyermeklélektan könyv
könyv

Gyermeklélektan

Osiris Kiadó, 2024

Piaget munkássága jól ismert a magyar olvasóközönség számára. Ez a klasszikus munkája, melyet legkitartóbb munkatársával, Inhelderrel egy...

Online ár:

2 533 Ft

Eredeti ár: 2 980 Ft

Petőfi Sándor: János vitéz - A helység kalapácsa - Az apostol könyv
könyv

János vitéz - A helység kalapácsa - Az apostol

Osiris Kiadó, 2024

"Ha Toldi Miklós a magyar Héraklész, akkor János vitéz, a leleményes és horgaseszű, a magyar Odüsszeusz, Nauszikája pedig Iluska... Petőf...

Online ár:

1 853 Ft

Eredeti ár: 2 180 Ft

Illyés Gyula: Puszták népe könyv
könyv

Puszták népe

Osiris Kiadó, 2024

"Előttem ami ebben a felfedezésben a legmegrendítőbb és legmeglepőbb, az hogy a puszták népe cseléd. A puszta úgy lebeg fantáziánkban, mi...

Online ár:

1 853 Ft

Eredeti ár: 2 180 Ft

André Comte-Sponville: Kis könyv a nagy erényekről könyv
könyv

Kis könyv a nagy erényekről

Osiris Kiadó, 2024

Ebben a műben Comte-Sponville tizennyolc fejezetben kíséri végig olvasóját a "nagy erényeken", kezdve az udvariasságon (ami még nem erény...

Online ár:

3 383 Ft

Eredeti ár: 3 980 Ft

Mezey Barna (szerk.): Magyar jogtörténet könyv
könyv

Magyar jogtörténet

Osiris Kiadó, 2024

A magyar jog több ezer éves története a magyar nép Uralon túli életétől napjainkig kísérte vándorlásait, a nomád, patrimoniális, rendi, p...

Online ár:

5 083 Ft

Eredeti ár: 5 980 Ft

S. Varga Pál: Madách Imre emlékezete könyv
könyv

Madách Imre emlékezete

Osiris Kiadó, 2024

A Madách-életmű fogadtatástörténetének egyik különös mozzanata, hogy Madách "deviáns" szerző - sehogyan sem illik bele saját kora irodalm...

Online ár:

5 083 Ft

Eredeti ár: 5 980 Ft

Bíró-Nagy András (Szerk.), Medve-Bálint Gergő (Szerk.): 20 év az Európai Unióban könyv
könyv

20 év az Európai Unióban - Magyarország uniós tagságának közpolitikai mérlege

Osiris Kiadó, 2024

A hazánk EU-csatlakozásának huszadik évfordulója alkalmából összeállított kötet megvonja Magyarország uniós tagságának közpolitikai mérle...

Online ár:

4 233 Ft

Eredeti ár: 4 980 Ft

könyv

Esti Kornél

Osiris Kiadó, 2024

Esti Kornél Kosztolányi alakmása, énjének, alkatának az a része, melyben lázadó, anarchikus hajlamai gyökereznek, de amelyeket polgárrá v...

Bevezető ár:

1 584 Ft

Eredeti ár: 1 980 Ft

Gárdonyi Géza: Egri csillagok könyv
könyv

Egri csillagok

Osiris Kiadó, 2023

Az Egri csillagok a műfaj klasszikus remeke. Nem történetszemléletének mélységével, a korábrázolásban rejlő aktuális tendenciák kifejezés...

Online ár:

2 108 Ft

Eredeti ár: 2 480 Ft

Katona József: Bánk bán könyv
könyv

Bánk bán

Osiris Kiadó, 2023

Katona József Bánk bánjából megcsap minket az az őserő, és az a szenvedély, amelyet magyar szerző színpadra addig még nem vitt: a közélet...

Online ár:

1 258 Ft

Eredeti ár: 1 480 Ft

Móricz Zsigmond: Pillangó könyv
könyv

Pillangó

Osiris Kiadó, 2023

Móricz Zsigmond a Pillangót, "legkedvesebb regényét" napok alatt vetette papírra a debreceni Sesta-kertben 1924-ben, s 1925-ben jelentett...

Online ár:

1 258 Ft

Eredeti ár: 1 480 Ft

Kindleberger, Charlesp., Robert Z. Aliber, Charles P. Kindleberger: Mániák, pánikok és összeomlások könyv
könyv

Mániák, pánikok és összeomlások - A pénzügyi válságok története

Osiris Kiadó, 2023

Az elmúlt négyszáz évben számtalan pénzügyi válság volt, amelyek gyakran a hitelezés elfutása, a megnövekedett befektetői optimizmus és a...

Online ár:

5 083 Ft

Eredeti ár: 5 980 Ft

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk könyv
könyv

A Pál utcai fiúk

Osiris Kiadó, 2023

"A grund... A pesti gyereknek ez az alföldje, a rónája, a síksága. Ez jelenti számára a végtelenséget és a szabadságot. Egy darabka föld,...

Online ár:

1 683 Ft

Eredeti ár: 1 980 Ft

Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője könyv
könyv

Szent Péter esernyője

Osiris Kiadó, 2023

"Olyan ez a mese, mint egy dúsan, sok színnel virító virág - írta Schöpflin Aladár. - Mikszáth, a szatirikus, az okos ember, kemény bírál...

Online ár:

1 428 Ft

Eredeti ár: 1 680 Ft

William Shakespeare: Romeo és Júlia - Hamlet, dán királyfi - Szentivánéji álom könyv
könyv

Romeo és Júlia - Hamlet, dán királyfi - Szentivánéji álom

Osiris Kiadó, 2023

Az Osiris Diákkönyvtár sorozat a magyar- és a világirodalom remekműveit gyűjti össze. Legújabb darabjában William Shakespeare három klass...

Online ár:

2 108 Ft

Eredeti ár: 2 480 Ft

Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa - Válogatott elbeszélések könyv
könyv

A nagyenyedi két fűzfa - Válogatott elbeszélések

Osiris Kiadó, 2023

Jókai Mór témái lenyűgözően változatosak voltak, írói képzelete szabadon csapongott a történeti múltban és a kitalált jövőben is, távoli ...

Online ár:

1 258 Ft

Eredeti ár: 1 480 Ft

Thuküdidész: A peloponnészoszi háború könyv
könyv

A peloponnészoszi háború

Osiris Kiadó, 2023

A görög történetírás legnagyobb alakjának nyolc könyvből álló műve a peloponnészoszi háború (Kr. e. 431-404) lefolyását Kr. e. 410-ig ism...

Online ár:

5 083 Ft

Eredeti ár: 5 980 Ft

Szilágyi Márton: "Az utolsó magyar" - Arany János élete és költészete könyv
könyv

"Az utolsó magyar" - Arany János élete és költészete

Osiris Kiadó, 2023

Ma már világosan láthatjuk, hogy Arany látszólagos elzárkózása a külvilágtól nem a gőg jele volt, hanem a testi nyomorúság és a kínzó bet...

Online ár:

4 233 Ft

Eredeti ár: 4 980 Ft

Molnár Ferenc: Liliom / Az üvegcipő / Játék a kastélyban könyv
könyv

Liliom / Az üvegcipő / Játék a kastélyban

Osiris Kiadó, 2023

A 19. század végén és a 20. század elején kialakult modern magyar, európai szemhatárú irodalom Nyugat körül szerveződött csapatának legna...

Online ár:

1 938 Ft

Eredeti ár: 2 280 Ft

Rainer M. János: Újratervezés könyv
könyv

Újratervezés - Szocializmus Magyarországon a 20. században

Osiris Kiadó, 2023

Főszereplőim huszadik századi magyar értelmiségiek. Különböző okokból úgy vélték, hogy a szocializmusnak nevezett berendezkedés szovjet a...

Online ár:

3 808 Ft

Eredeti ár: 4 480 Ft

Madách Imre: Az ember tragédiája könyv
könyv

Az ember tragédiája

Osiris Kiadó, 2023

Az ember tragédiája megírására 1859. február 17. és 1860. március 26. között került sor, az alsósztregovai Madách-kastély "oroszlánbarlan...

Online ár:

1 258 Ft

Eredeti ár: 1 480 Ft

Móricz Zsigmond: Árvácska könyv
könyv

Árvácska

Osiris Kiadó, 2023

Írói pályája vége felé írta meg a "hitvány árvagyerekek" sorsát ábrázoló és zsoltárokra tagolt könyvét Móricz Zsigmond, melyet mindmáig a...

Online ár:

1 258 Ft

Eredeti ár: 1 480 Ft

Szophoklész: Antigoné, Oedipus király, Oedipus Kolónosban, Élektra könyv
könyv

Antigoné, Oedipus király, Oedipus Kolónosban, Élektra

Osiris Kiadó, 2023

Az Osiris Diákkönyvtár sorozat a magyar- és a világirodalom remekműveit gyűjti össze. Legújabb darabjában Szophoklész négy drámája olvash...

Online ár:

1 683 Ft

Eredeti ár: 1 980 Ft

Gál István László (szerk.): Magyar büntetőjog - Különös rész könyv
könyv

Magyar büntetőjog - Különös rész

Osiris Kiadó, 2023

2013. július 1-jén lépett hatályba Magyarország negyedik Büntető Törvénykönyve. A hatálybalépés után eltelt első évtized tapasztalatai el...

Online ár:

5 508 Ft

Eredeti ár: 6 480 Ft

Melissa Lane: Görög és római politikai eszmék könyv
könyv

Görög és római politikai eszmék

Osiris Kiadó, 2023

Melissa Lane könyve együtt tárgyalja a történeti gyakorlatokat és a filozófiai reflexiót, hiszen a görög és a római gondolatok azért olya...

Online ár:

3 808 Ft

Eredeti ár: 4 480 Ft

Császtvay Tünde: Mikszáth Kálmán emlékezete könyv

Online ár:

4 233 Ft

Eredeti ár: 4 980 Ft

Arany János emlékezete könyv
könyv

Arany János emlékezete

Osiris Kiadó, 2023

Kerek, szép, kétszázas évfordulója volt 2017-ben Arany Jánosnak - méltó és igazságos tehát, hogy az irodalmi élet megemlékezzék jelentősé...

Online ár:

4 233 Ft

Eredeti ár: 4 980 Ft

Takáts József (szerk.): Kemény Zsigmond emlékezete könyv
könyv

Kemény Zsigmond emlékezete

Osiris Kiadó, 2023

Mára a kortárs irodalom és a kortárs irodalomtörténet-írás jóval nagyobb távolságban van egymástól, mint a 19. század közepe óta bármikor...

Online ár:

4 233 Ft

Eredeti ár: 4 980 Ft

Vörösmarty Mihály emlékezete könyv

Online ár:

4 233 Ft

Eredeti ár: 4 980 Ft

Móricz Zsigmond: Hét krajcár - Tragédia - Barbárok és más novellák könyv
könyv

Hét krajcár - Tragédia - Barbárok és más novellák

Osiris Kiadó, 2023

Móricz Zsigmond harmincéves volt, amikor végre kitűnt íróként: Osvát Ernő közölte a Nyugatban 1908-ban nevezetes novelláját, a Hét krajcá...

Online ár:

1 938 Ft

Eredeti ár: 2 280 Ft

Jeszenszky Géza: Kísérlet a trianoni trauma orvoslására könyv
könyv

Kísérlet a trianoni trauma orvoslására - Magyarország szomszédsági politikája a rendszerváltozás éveiben

Osiris Kiadó, 2023

Jeszenszky Géza a rendszerváltozás egyik koronatanúja. A nemzetközi kapcsolatok történetét 1976-tól tanító egyetemi docens a Magyar Demok...

Online ár:

5 083 Ft

Eredeti ár: 5 980 Ft

Tomka Béla: Korszakok és korszakhatárok könyv
könyv

Korszakok és korszakhatárok

Osiris Kiadó, 2023

A történészek bensőséges viszonyban vannak az idővel, és mint minden kapcsolat, ez is folyamatos figyelmet és törődést igényel. Pályám so...

Online ár:

3 383 Ft

Eredeti ár: 3 980 Ft

Mikszáth Kálmán: Különös házasság könyv
könyv

Különös házasság

Osiris Kiadó, 2023

Mikszáth Kálmán (1847-1910) Különös házassága élvezetes olvasmány. Annak is, aki még nem olvasta, s a régi olvasók népes táborának is, ki...

Online ár:

2 108 Ft

Eredeti ár: 2 480 Ft

Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig könyv
könyv

Légy jó mindhalálig

Osiris Kiadó, 2023

"A kollégium nagy, komor, négyszögű épület." - A regénynek már az első mondata a századforduló Debrecenjét idézi: a kollégiumot, a Nagyte...

Online ár:

1 853 Ft

Eredeti ár: 2 180 Ft

Fazekas Mihály: Lúdas Matyi - Válogatott művek könyv
könyv

Lúdas Matyi - Válogatott művek

Osiris Kiadó, 2023

Fazekas Mihály a 18-19. század fordulójának jelentős magyar írói közül az egyik legkülönösebb figura: 1782-ben otthagyta a debreceni Koll...

Online ár:

1 683 Ft

Eredeti ár: 1 980 Ft

Arany János emlékezete antikvár
antikvár

Arany János emlékezete

Központi Antikvárium Kft.

jó állapotú antikvár könyv

Osiris Kiadó, 2023

Kerek, szép, kétszázas évfordulója volt 2017-ben Arany Jánosnak - méltó és igazságos tehát, hogy az irodalmi élet megemlékezzék jelentősé...

Online ár:

3 000 Ft

Takáts József (szerk.): Kemény Zsigmond emlékezete antikvár
antikvár

Kemény Zsigmond emlékezete

Pestszentlőrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Osiris Kiadó, 2023

Mára a kortárs irodalom és a kortárs irodalomtörténet-írás jóval nagyobb távolságban van egymástól, mint a 19. század közepe óta bármikor...

Online ár:

3 690 Ft

Arany János emlékezete antikvár
antikvár

Arany János emlékezete

Bástya Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

Osiris Kiadó, 2023

Kerek, szép, kétszázas évfordulója volt 2017-ben Arany Jánosnak - méltó és igazságos tehát, hogy az irodalmi élet megemlékezzék jelentősé...

Online ár:

3 290 Ft

Császtvay Tünde: Mikszáth Kálmán emlékezete antikvár
antikvár

Mikszáth Kálmán emlékezete

Pestszentlőrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Osiris Kiadó, 2023

Online ár:

3 090 Ft

Takáts József (szerk.): Kemény Zsigmond emlékezete antikvár
antikvár

Kemény Zsigmond emlékezete

Könyvmámor Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Osiris Kiadó, 2023

Mára a kortárs irodalom és a kortárs irodalomtörténet-írás jóval nagyobb távolságban van egymástól, mint a 19. század közepe óta bármikor...

Online ár:

3 590 Ft

Császtvay Tünde: Mikszáth Kálmán emlékezete antikvár
antikvár

Mikszáth Kálmán emlékezete

Könyvmámor Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Osiris Kiadó, 2023

Online ár:

2 990 Ft

Arany János emlékezete antikvár
antikvár

Arany János emlékezete

Könyvmámor Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Osiris Kiadó, 2023

Kerek, szép, kétszázas évfordulója volt 2017-ben Arany Jánosnak - méltó és igazságos tehát, hogy az irodalmi élet megemlékezzék jelentősé...

Online ár:

2 890 Ft

Takáts József (szerk.): Kemény Zsigmond emlékezete antikvár
antikvár

Kemény Zsigmond emlékezete

Fülemüle Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Osiris Kiadó, 2023

Mára a kortárs irodalom és a kortárs irodalomtörténet-írás jóval nagyobb távolságban van egymástól, mint a 19. század közepe óta bármikor...

Online ár:

3 490 Ft

Szophoklész: Antigoné, Oedipus király, Oedipus Kolónosban, Élektra antikvár
antikvár

Antigoné, Oedipus király, Oedipus Kolónosban, Élektra

Pestszentlőrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Osiris Kiadó, 2023

Az Osiris Diákkönyvtár sorozat a magyar- és a világirodalom remekműveit gyűjti össze. Legújabb darabjában Szophoklész négy drámája olvash...

Online ár:

1 490 Ft

Vörösmarty Mihály emlékezete antikvár
antikvár

Vörösmarty Mihály emlékezete

Könyvmámor Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Osiris Kiadó, 2023

Online ár:

2 890 Ft

Vörösmarty Mihály emlékezete antikvár
antikvár

Vörösmarty Mihály emlékezete

Központi Antikvárium Kft.

jó állapotú antikvár könyv

Osiris Kiadó, 2023

Online ár:

3 000 Ft

Arany János emlékezete antikvár
antikvár

Arany János emlékezete

Alba Könyvépítő Kft.

jó állapotú antikvár könyv

Osiris Kiadó, 2023

Kerek, szép, kétszázas évfordulója volt 2017-ben Arany Jánosnak - méltó és igazságos tehát, hogy az irodalmi élet megemlékezzék jelentősé...

Online ár:

3 490 Ft

Lázár Ervin: Csillagmajor antikvár
antikvár

Csillagmajor

Antikvár Könyvek Kft.

jó állapotú antikvár könyv

Osiris Kiadó, 2023

A Csillagmajor ott van, ahol a föld összeér az éggel, a valóság a látomással, a reménytelenség a csodával, a pusztulás a feltámadással, a...

Online ár:

2 690 Ft

Császtvay Tünde: Mikszáth Kálmán emlékezete antikvár
antikvár

Mikszáth Kálmán emlékezete

Bástya Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

Osiris Kiadó, 2023

Online ár:

2 890 Ft

Petőfi Sándor: Petőfi Sándor összes versei könyv
könyv

Petőfi Sándor összes versei

Osiris Kiadó, 2022

A nagy klasszikusok sorozatban lát napvilágot Petőfi Sándor összes verse. A definitív igényű sajtó alá rendezés, szerkesztés Kerényi Fere...

Online ár:

5 083 Ft

Eredeti ár: 5 980 Ft

Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője könyv
könyv

Szent Péter esernyője

Osiris Kiadó, 2022

"Olyan ez a mese, mint egy dúsan, sok színnel virító virág - írta Schöpflin Aladár. - Mikszáth, a szatirikus, az okos ember, kemény bírál...

 

Előjegyezhető

Osztovits Szabolcs: "Sors, nyiss nekem tért" könyv
könyv

"Sors, nyiss nekem tért" - Petőfi Sándor életének krónikája

Osiris Kiadó, 2022

Az volt a fő célom, hogy legendák nélkül, okiratok, kortársi visszaemlékezések és szakirodalmi munkák alapján rekonstruáljam Petőfi Sándo...

Online ár:

4 233 Ft

Eredeti ár: 4 980 Ft

Hermann Róbert: Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc könyv
könyv

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc

Osiris Kiadó, 2022

Ez a kötet nagyszabású kísérlet arra, hogy bemutassa a magyar 1848-1849 történetének legfontosabb eseményeit és törekvéseit; felvillantsa...

Online ár:

8 483 Ft

Eredeti ár: 9 980 Ft

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete könyv
könyv

Petőfi Sándor élete és költészete

Osiris Kiadó, 2022

Alig hihető, de igaz: Petőfi Sándornak, a magyar nyelvterületen és a világirodalomban is legismertebb költőnknek 1896 óta nem jelent meg ...

Online ár:

3 808 Ft

Eredeti ár: 4 480 Ft

Margócsy István: Petőfi Sándor emlékezete könyv
könyv

Petőfi Sándor emlékezete

Osiris Kiadó, 2022

Petőfi recepcióját, hagyományát, jelenlétét a halála után eltelt több mint másfél évszázadban és a jelenben áttekinteni szinte lehetetlen...

Online ár:

4 233 Ft

Eredeti ár: 4 980 Ft

Petőfi Sándor: Petőfi Sándor összes prózai írása és levelezése könyv

Online ár:

5 083 Ft

Eredeti ár: 5 980 Ft

Jean-Pierre Torrell O.P.: Aquinói Szent Tamás, a lelki mester könyv
könyv

Aquinói Szent Tamás, a lelki mester

Osiris Kiadó, 2022

Azok, akik Szent Tamást csak hallomásból ismerik, meglepődhetnek azon, hogy lelki mesterként tekintünk rá. A Summa Theologiae szerzője in...

Online ár:

5 083 Ft

Eredeti ár: 5 980 Ft

Wéber Attila: A rendszerváltás kora könyv
könyv

A rendszerváltás kora

Osiris Kiadó, 2022

"Sokéves munkám során mindvégig tudatában voltam annak, hogy a jelenkor kutatása milyen kockázatokkal és veszélyekkel jár. Ezért is igyek...

Online ár:

4 233 Ft

Eredeti ár: 4 980 Ft

Deczki Sarolta: Tar Sándor könyv
könyv

Tar Sándor

Osiris Kiadó, 2022

Tar Sándor a modern magyar irodalom egyik legellentmondásosabb alkotója. Paraszti származású, majd munkásként kezdett el írni, és hamar b...

Online ár:

5 083 Ft

Eredeti ár: 5 980 Ft

Margócsy István (szerkesztő): Jókai Mór emlékezete könyv
könyv

Jókai Mór emlékezete

Osiris Kiadó, 2022

"Jókai Mór fogadtatása alighanem példa nélkül áll a magyar irodalom hagyománytörténetében. Egyrészt mindig a legnagyobb elismerés és dics...

Online ár:

3 808 Ft

Eredeti ár: 4 480 Ft

Árinfó

Akciós ár: a vásárláskor fizetendő akciós ár

Online ár: az internetes rendelésekre érvényes nem akciós ár

Eredeti ár: kedvezmény nélküli könyvesbolti ár

Bevezető ár: az első megjelenéshez kapcsolódó kedvezményes ár

Korábbi ár: az akciót megelőző 30 nap legalacsonyabb akciós ára

További információk

Árinfó

Akciós ár: a vásárláskor fizetendő akciós ár

Online ár: az internetes rendelésekre érvényes nem akciós ár

Eredeti ár: kedvezmény nélküli könyvesbolti ár

Bevezető ár: az első megjelenéshez kapcsolódó kedvezményes ár

Korábbi ár: az akciót megelőző 30 nap legalacsonyabb akciós ára