Mit vettek még, akik ezt vették?

Találatok száma: 50
Szilárdi Réka; Szilágyi Tamás: Istenek ébredése
könyv Istenek ébredése

JATEPress, 2007

Az elmúlt évtizedekben különös események tanúi lehettek a nyugati társadalmak vallási jelenségeinek alakulását figyelemmel kísérő kutatók...

5%
1 575 Ft 1 496 Ft
Jász Géza: A vallás filozófiája
könyv A vallás filozófiája

2011

A vallás szellemi életünk egyik megnyilatkozása, ahogy a tudomány és a művészet is ezen megnyilatkozás részei. <br> "A vallási sze...

5%
1 950 Ft 1 852 Ft
Klaus Berger, Carsten Colpe: Vallástörténeti szöveggyűjtemény az Újszövetséghez
könyv Vallástörténeti szöveggyűjtemény az Újszövetséghez

JATEPress, 2018

A rész: Bevezetés 1.§ A vallástörténeti munka teológiai jelentősége 2.§ A könyv felépítése és célkitűzése 1. A könyv szerkezete 2. A ...

15%
6 930 Ft 5 890 Ft
Ernst Cassirer: Rousseau, Kant, Goethe
könyv Rousseau, Kant, Goethe

Atlantisz Könyvkiadó, 2008

Cassirer három nagyszerű tanulmánya 1932-1944 között született. Rousseau, Kant , Goethe- egyaránt jelentős, de rendkívül különböző gondol...

5%
2 695 Ft 2 560 Ft
François Zourabichvili: Spinoza. A gondolkodás fizikája
könyv Spinoza. A gondolkodás fizikája

Göncöl Kiadó, 2010

A fiatalon elhunyt szerző a kortárs francia filozófia kiemelkedő alakja. Spinoza és Gilles Deleuze munkásságának kiváló értelmezője és el...

5%
2 499 Ft 2 374 Ft
Vlagyimir Szolovjov: Előadások az Istenemberségről
könyv Előadások az Istenemberségről

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2014

„Az Előadások jelentőségét illetően szokatlanul egységes és pozitív volt a megítélés mind az elhangzásukat követően, mind pedig a későbbi...

10%
3 200 Ft 2 880 Ft
Salamon János: A magány metafizikai struktúrája
könyv A magány metafizikai struktúrája

Attraktor, 2003

„A MAGÁNY METAFIZIKAI STRUKTÚRÁJA” című ezen kiadványt a metafizika, a metafizikai folytonosság, a magány és metafizika kapcsolata, struk...

5%
1 600 Ft 1 520 Ft
Görföl Tibor: Isten és a valóság
könyv Isten és a valóság

L'Harmattan Kiadó, 2016

A kötetben szereplő rövid esszék egyrészt a kereszténység egyéni elsajátításából, a ma lépten-nyomon spiritualitásnak nevezett jelenségbő...

5%
2 490 Ft 2 365 Ft
Wilhelm Dilthey: A filozófia lényege
könyv A filozófia lényege

Attraktor, 2007

A XX. század elejének meghatározó német gondolkodója ebben a művében a filozófia alapkérdéseit, valamint a filozófia és a vallás, a lelki...

5%
1 900 Ft 1 805 Ft
Joseph Schelling; Friedrich Wilhelm: Filozófia és vallás
könyv Filozófia és vallás

Attraktor, 2012

A klasszikus német bölcselet kiemelkedő alakjának egyik alapvető írása, mely a filozófia és vallás kapcsolatának örök kérdését taglalja: ...

5%
2 400 Ft 2 280 Ft
G. K. Chesterton: Hagyományok és hazugságok
könyv Hagyományok és hazugságok

Kairosz Kiadó, 2013

A modern ember nem őrzi már dédapja emlékét, ellenben buzgón írja dédunokájának kimerítő és hiteles életrajzát. Walter Scott a XIX. szá...

5%
3 200 Ft 3 040 Ft
Bugár M. István: A teológia kezdetei
könyv A teológia kezdetei

Kairosz Kiadó, 2016

Hogyan lehet és kell Istenről beszélni? Milyen az a logosz milyenek legyenek törvényei, szabályai, keretei , mely Istenről kíván szólni?...

5%
4 200 Ft 3 990 Ft
Ullmann Tamás: Túl a jelentésen
könyv Túl a jelentésen

L'Harmattan Kiadó, 2019

A nyelv nem pusztán a valóság tükrözésére, a gondolataink megformálására és szándékunk kifejezésére szolgáló eszköz. A nyelv valóságot al...

15%
3 990 Ft 3 391 Ft
Martin Burckhardt, Dirk Höfer: Minden és semmi
könyv Minden és semmi

Atlantisz Könyvkiadó, 2018

E különös, ironikus könyv a digitális világ teológiájaként is olvasható. Nem csodálkozik, prófétál vagy átkozódik: egy mindent átható vá...

15%
2 495 Ft 2 121 Ft
Friedrich Nietzsche: A dionüszoszi világszemlélet
könyv A dionüszoszi világszemlélet

Attraktor, 2019

Az Attraktor kiadó Nietzsche-sorozatának legújabb kötete több rövid, de fontos tanulmányt tartalmaz a 19. század talán legélőbb, legfonto...

10%
2 200 Ft 1 980 Ft
Pavel Florenszkij: A kultusz filozófiája
könyv A kultusz filozófiája

Typotex Kiadó, 2015

Pavel Florenszkij pravoszláv teológus, pap, filozófus, matematikus, muzeológus, esztéta és mérnök volt valóságos polihisztor. A kultusz ...

10%
2 500 Ft 2 250 Ft
Lánczi András: Antikok és modernek vitája
könyv Antikok és modernek vitája

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2019

"A jobboldali politika mindig valamilyen életformát ajánl, a baloldali mindig egy új elosztást. Az előbbit a baloldali korlátozásnak éli ...

15%
3 400 Ft 2 890 Ft
Oliver Primavesi, Christof Rapp: Arisztotelész
könyv Arisztotelész

Atlantisz Könyvkiadó, 2018

A kötet az arisztotelészi életmű legfontosabb témáinak bemutatása, szigorúan a lényeges kérdésekre szorítkozva, tömör és közérthető formá...

15%
2 690 Ft 2 286 Ft
Friedrich Nietzsche: A morál genealógiája
könyv A morál genealógiája

Attraktor, 2019

"E tárgyban ugyanis sok minden van, amiről hallgatnom kell." "Hogy egy szentélyt felállíthassunk, ahhoz egy szentélyt le kell romboln...

5%
2 800 Ft 2 660 Ft
Friedrich Nietzsche: Jegyzetek a kései hagyatékból I.
könyv Jegyzetek a kései hagyatékból I.

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2014

Az Attraktor kiadó Nietzsche-sorozatának legújabb kötete. A szerző kéziratos hagyatékában rengeteg fontos szöveg maradt meg, melyeket már...

10%
2 200 Ft 1 980 Ft
Francis S. Collins: Isten ábécéje
könyv Isten ábécéje

Akadémiai Kiadó, 2019

A szerző világhírű természettudós, az egyik legfontosabb 20. századi tudományos vállalkozás, a humán genom projekt korábbi vezetője, aki ...

15%
4 400 Ft 3 740 Ft
Horváth Márk: A halál nekromediális szimulációja
könyv A halál nekromediális szimulációja

Savaria University Press, 2017

Horváth Márk könyvében magyar nyelven elsőként tárja fel a halál és a digitalitás komplex kapcsolatát. Teszi ezt egy olyan filozófiai uta...

15%
3 000 Ft 2 550 Ft
Michel Foucault: A szexualitás történet II.
könyv A szexualitás történet II.

Atlantisz Könyvkiadó, 2019

Minden gyönyörök leghevesebbike többet követel tőlünk, mint más testi tevékenység - élet és halál játékát tárja elénk: ezért kiváltságos ...

15%
3 195 Ft 2 716 Ft
Michel Foucault: A szexualitás története III.
könyv A szexualitás története III.

Atlantisz Könyvkiadó, 2001

"Rufosz szerint a szexuális tevékenység időszakában - hogy megőrizhessük a nemi érintkezés veszélyeztette egyensúlyt - szigorú életmódra ...

15%
2 995 Ft 2 546 Ft
Delius- Gatzemeier- Sertcan- Wünscher: A filozófia története az ókortól napjainkig
könyv A filozófia története az ókortól napjainkig

Vince Kiadó, 2008

Kötetünk kronologikus rendben, a megértést segítve mutatja be a filozófia történetének alakulását. A szerzők és a kiadó szándéka egy olya...

10%
2 295 Ft 2 065 Ft
Regös István Attila: Homo Sapiens - Egy reményteli tragédia minden reményvesztett kornak
könyv Homo Sapiens - Egy reményteli tragédia minden reményvesztett kornak

Duna International Kft., 2011

„Egész eddigi életem során egyre inkább tágítani igyekeztem az emberi célokról, a sorsról, vágyakról, a lélek mozgatórugóiról alkotott el...

15%
2 995 Ft 2 546 Ft
Nádas Péter: Az égi és a földi szerelemről
könyv Az égi és a földi szerelemről

Jelenkor Kiadó, 2018

A közömbösség, az erőszak, a gyűlölet és a gyilkolás órái tényleg súlyosak és hosszúak. Ha összeadnánk őket, akkor sötét évszázadok jönné...

15%
3 499 Ft 2 974 Ft
Gábor György; Vajda Mihály (szerk.): A lét hangoltsága
könyv A lét hangoltsága

Typotex Kiadó, 2010

Az MTA Filozófiai Kutatóintézet szellemi műhelyének éves terméséből kap válogatást az olvasó. A sokféleség, egészen pontosan a tudás sokf...

3 200 Ft
könyv Ne menj a romok közé!

Saxum Kiadó, 2008

"Az ember sokszor végtelen hosszú láncot vonszol maga után: a múlt emlékeit. S előfordulhat, hogy már csak életének romjai között él. Ez ...

40%
1 480 Ft 888 Ft
könyv Herder tudománya - Az elgondolhatóság határain

Kalligram Könyvkiadó, 2012

A neves német gondolkodó sokrétű munkásságát és műveinek recepciótörténetét foglalja össze tanulmánykötetében a szerző.

60%
2 600 Ft 1 040 Ft
könyv A szeretet nyelvén

Kassák Kiadó, 2016

A szeretet nyelvén az életről... Akinek szívét a szeretet mozgatja, szépnek látja a világot. Akinek a világ szépségei megnyílnak, nem köt...

30%
1 490 Ft 1 043 Ft
Vincent Descombes: Az ugyanaz és a más
könyv Az ugyanaz és a más

L'Harmattan Kiadó, 2017

Lehet, hogy a 20. századi francia gondolkodók bizonyos értelemben a német filozófia tanítványai (de hát ki nem az, Kant, Hegel, Marx óta?...

10%
2 490 Ft 2 241 Ft
René Descartes: A lélek szenvedélyei és más írások
könyv A lélek szenvedélyei és más írások

L'Harmattan Kiadó, 2012

Dékány András fordításának felhasználásával fordította Boros Gábor és Gulyás Péter Descartes A lélek szenvedélyei című munkája halál...

10%
2 500 Ft 2 250 Ft
Nicolás Gómez Dávila: További széljegyzetek egy rejtett szöveghez
könyv További széljegyzetek egy rejtett szöveghez

Qadmon Kiadó, 2014

Amióta néhány európai értelmiségi felhívta a figyelmet a bogotái remete, azaz Nicolás Gómez Dávila (1913-1994) életművére, alig ismerünk ...

15%
2 850 Ft 2 422 Ft
Hamvas Béla: Ördöngösök
könyv Ördöngösök

Medio Kiadó, 2015

Hamvas Béla életműsorozat 28. kötetében az író 1928 és 1929 között írt regényét olvashatjuk.

15%
3 900 Ft 3 315 Ft
Heller Ágnes: Filozófiám története
könyv Filozófiám története

Múlt és Jövő Alapítvány, 2009

Heller Ágnes nem bíz semmit a véletlenre, sem másokra. Ebben a 80. születésnapjára megjelenő könyvben önmaga kutatójaként és filozófia-tö...

5%
3 200 Ft 3 040 Ft
Rüdiger Safranski: Idő
könyv Idő

Typotex Kiadó, 2017

Az idő társadalmi homogenizációja az egységes óraidő által normatív módon hat az idő definiálására. Ha az idő csupán az volna, amit az ór...

15%
2 900 Ft 2 465 Ft
Győrfi Károly: Európa értékrendi válsága, úton a vég felé
könyv Európa értékrendi válsága, úton a vég felé

Püski Kiadó, 2017

A Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karán végzett, igen változatos életpályát futott szerző előző könyve, a "Keresztényüldözés a 2...

15%
2 490 Ft 2 116 Ft
könyv A Barthes-példa

PESTI KALLIGRAM KFT., 2010

Túlzás nélkül mondható, Miroslav Marcelli a kortárs szlovák filozófia legnagyobb alakja. A pozsonyi Comenius Egyetem professzorára elméle...

50%
2 600 Ft 1 300 Ft
Soren Kierkegaard: Vagy-vagy
könyv Vagy-vagy

Osiris Kiadó, 2019

Kierkegaard a Vagy-vagy megjelenésével egy időben írja: "Életem elért a végsőkig; undorodom a létezéstől, mely ízetlen, sótlan és értelme...

15%
4 980 Ft 4 233 Ft
Funk; Dr. Csernus Imre; Pál; Váradi: Vágyaink: szárnyak vagy börtönfalak - Illúziók, szenvedélyek, függőségek
könyv Vágyaink: szárnyak vagy börtönfalak - Illúziók, szenvedélyek, függőségek

Kulcslyuk Kiadó, 2011

A keleti szemlélet szerint az ember végső célja és valódi boldogságának forrása a vágynélküliség, a vágymentesség állapota. A nyugati emb...

15%
1 990 Ft 1 691 Ft
Joachim Ritter: Szubjektivitás
könyv Szubjektivitás

Atlantisz Könyvkiadó, 2007

Célom az, hogy legalább néhány alapvető kérdés erejéig számvetésszerűen megvizsgáljam a filozófiai antropológiára, az ember lényegéről és...

5%
2 495 Ft 2 370 Ft
Juhani Pallasmaa: A bőr szemei
könyv A bőr szemei

Typotex Kiadó, 2018

Az először 1996-ban kiadott mű mára az építészettel foglalkozó szakirodalom klasszikusává vált. A könyv alapkérdése, hogy noha öt érzéksz...

15%
2 200 Ft 1 870 Ft
Doreen Virtue
Napi útmutatás az Angyalodtól jóskártya

Édesvíz Kiadó, 2017

"Ezt a jóskártyát úgy terveztem, hogy naponta emlékeztessen angyalaid szeretetére és jelenlétére. Minden reggel válassz ki egy lapot és t...

20%
6 490 Ft 5 192 Ft
könyv A légzés gyógyító ereje - CD melléklettel

Bioenergetic Kft., 2017

A légzés maga az élet. Míg étel nélkül akár hetekig, folyadék nélkül nagyjából 2 napig, addig levegő nélkül maximum 2 percig bírjuk. A na...

30%
2 490 Ft 1 743 Ft
könyv Blankets ​– Takarók

Vad Virágok Könyvműhely, 2018

"Ez az eredeti, meditatív, olykor pedig álomszerű képregény életed első csókjához repít vissza." - The Guardian A Takarók egy fiú felnőt...

30%
7 990 Ft 5 593 Ft
könyv A Végtelen-fjord prófétái

Scolar Kiadó, 2014

1793-ban járunk. Morten Falck, az ambiciózus fiatalember súlyos döntést hoz: ahelyett, hogy a civilizált Dániában maradna, és menyasszony...

50%
3 950 Ft 1 975 Ft
e-Könyv Hogy ne halj meg - Tudományosan bizonyított módszerek, amelyekkel megelőzhetjük és visszafordíthatjuk a betegségeket

Édesvíz Kiadó, 2016

"Ételek, amelyek évekkel hosszabbíthatják meg az életedet - ismerd meg Dr. Greger napi tanácsait!A hihetetlen népszerűségnek örvendő Nutr...

20%
4 290 Ft 3 432 Ft
könyv Mielőtt a kávé kihűl

Kossuth Kiadó, 2018

Különös városi legenda terjed egy bizonyos Funiculi Funicula nevű kávézóról. Azt beszélik, hogy aki ennek a kávézónak egy bizonyos székér...

30%
3 200 Ft 2 240 Ft
könyv Funkcionális edzés mesterfokon

Jaffa Kiadó, 2014

Az utóbbi években a funkcionális anatómia jobb megértése révén az erőnléti edzés területén is szemléletváltás következett be. Legújabb kö...

40%
3 990 Ft 2 394 Ft