Nincs királyi út! (Matematikatörténet) - BORÍTÓ NÉLKÜL !

Sain Márton
Gondolat Kiadó, 1986
  • 831 oldal
  • Kötés: vászon BORÍTÓ NÉLKÜL !
  • jó állapotú antikvár könyv
  • ISBN: 9632817044
  • Szállító: Antikvár Kft.
  • PAPÍR VÉDŐBORÍTÓ NÉLKÜL !

Szeretném mindjárt az első pillanatban kiábrándítani vagy megvi­gasztalni a kedves olvasót – kit hogyan. Aki ettől a könyvtől kor­szakalkotóan új tudománytörténeti felfedezéseket vár, az csalódni fog. Aki azt hiszi, hogy ez a könyv egy nagy matematikus munkája érthetetlen szak-tolvaj-nyelven, és a szerző magához méltónak sem tartja az elemi ismeretekkel való foglalkozást, az szintén csalatkoz­ni fog. A könyv összeállításánál legfőbb célul azt tűztem ki, hogy a matematikatörténet felfedezéseit, tehát magát a matematikát – amennyire ez lehetséges – közel hozzam az olvasóhoz. Tegyem pedig mindezt történelmi keretben egyrészt azért, hogy szembeszö­kő legyen a matematikai gondolkozásnak és eredményeknek a ma eléggé meg nem becsült kulturális értéke, másrészt azért, mert sze­retném az érdeklődést felébreszteni egy nagyon szellemes tudomány és annak története iránt. Sok igen értékes tudománytörténeti mű éppen mert rendszerint azokat az illető tudomány tudósai írták, csak a kiválasztottak számára élvezhető. Ezt
a könyvet azonban elsősorban nem a matematikát művelő tudósoknak szántam, ha­nem a matematika iránt érdeklődő és ezen a területen legalább kö­zépiskolás műveltséggel rendelkező olvasóknak. Az viszont termé­szetes, hogy külön öröm számomra, ha az előzetes figyelmeztetés ellenére tudós matematikusok is kézbe veszik.

0.0
12 000 Ft
48 pont
Kívánságlistára
Teljes lista
Teljes lista
Teljes lista
Teljes lista