Webergonómia - Jakob Nielsen nyomán

Leiszter Attila (szerk.)
Typotex Kiadó, 2011
Bookline értékelés: (1 értékelés) Írj a termékhez értékelést

Információk

Összefoglaló

Jakob Ni­el­sen a web vi­lá­gá­nak nem egy­sze­rű­en egy meg­ha­tá­ro­zó alak­ja, hanem – ahogy a New York Times ta­lá­ló­an fo­gal­ma­zott– ő „a web­lap-hasz­nál­ha­tó­sá­gi guru”. Ezen a te­rü­le­ten ma va­ló­szí­nű­leg neki van a leg­na­gyobb ta­pasz­ta­la­ta a vi­lá­gon.

A hasz­nál­ha­tó­sá­gi vizs­gá­ló­dá­sá­nak ve­zér­esz­mé­je min­de­nek­előtt az egy­sze­rű­ség­re való tö­rek­vés. A web nem ter­mék­ka­ta­ló­gus, nem újság, nem könyv és nem te­le­ví­zió, még csak nem is ezek ana­ló­gi­á­já­ra mű­kö­dik. Hanem kat­tin­tás alapú in­ter­ak­tív te­vé­keny­ség, hasz­ná­lói él­mény­al­ko­tás, in­for­má­ció­va­dá­szat és moz­gás együt­te­se.

Ez a könyv az el­múlt két év­ti­zed jó és rossz web­al­kal­ma­zá­si ta­nul­sá­ga­it összeg­zi a ki­adó­nál ko­ráb­ban meg­je­lent Web-de­sign című kö­te­te alap­ján, meg­újít­va a szer­ző to­váb­bi hasz­nál­ha­tó­sá­gi je­len­té­se­i­nek se­gít­sé­gé­vel (www.​useit.​com/​alertbox).

A we­ber­go­nó­mia nem a fej­lesz­tők belső ügye, hanem mind­nyá­jun­ké, hi­szen - fri­vo­lan fo­gal­maz­va - ma már az ol­va­só is fel­hasz­ná­ló. A kö­te­tet a hazai er­go­nó­mia be­mu­ta­tá­sá­val Izsó Lajos nyit­ja meg, és az edi­tit­ion 2.0 ha­gyo­má­nya­i­nak meg­fe­le­lő­en két fi­a­tal „we­ber­go­mán″, Bőviz Lász­ló és Rung And­rás kom­ment­jei kí­sé­rik.

0.150000006
3 300 Ft 2 805 Ft
11 pont
Ezt ajánljuk hozzá:
Leiszter Attila (szerk.): Webergonómia - Jakob Nielsen nyomán

Leiszter Attila (szerk.): Webergonómia - Jakob Nielsen nyomán

+
5 700 Ft 5 205 Ft 0.08
Raktáron
2 munkanap
vagy Bookline Express
Kívánságlistára
Teljes lista
 • Jakob Ni­el­sen a web vi­lá­gá­nak nem egy­sze­rű­en egy meg­ha­tá­ro­zó alak­ja, hanem – ahogy a New York Times ta­lá­ló­an fo­gal­ma­zott– ő „a web­lap-hasz­nál­ha­t...

  8 pont
  2 - 5 munkanap
  antikvár

  Leiszter Attila (szerk.): Webergonómia - Jakob Nielsen nyomán

  Typotex Kiadó, 2011 Központi Antikvárium Kft. - jó állapotú antikvár könyv 2 000 Ft
 • Veiszer Alinda Prima Primissima-díjas riporter. 2011-ig kulturális televíziós műsorok házigazdája, melyek közül a leghosszabb ideig, öt évig,  a Záróra című portrésoro...

  10 pont
  Raktáron
  2 munkanap vagy Bookline Express
 • A kalózok szerepe a kulturális termelés és csere folyamataiban a könyvnyomtatástól a fájlcserélő hálózatokig.

  15 pont
  Raktáron
  2 munkanap vagy Bookline Express
  könyv
  Bodó Balázs: A szerzői jog kalózai
  Raktáron

  Bodó Balázs: A szerzői jog kalózai

  Typotex Kiadó, 2011 3 900 Ft
 • A könyvet elsősorban azok a fejlesztők fogják a könyvet hasznosnak találni, akik ismerik a .NET 2.0 környezetben való programozást, de eddig nem foglakoztak a MySQL pr...

  15 pont
  7 - 10 munkanap
Teljes lista
 • Scott Kelby, aki a Photoshop Digitális Fotósoknak című sikerlistás, díjnyertes könyvével mindörökre megváltoztatta a "digitális sötétkamrát", ezúttal a digitális fényk...

  14 pont
  Raktáron
  2 munkanap vagy Bookline Express
 • Jakob Ni­el­sen a web vi­lá­gá­nak nem egy­sze­rű­en egy meg­ha­tá­ro­zó alak­ja, hanem – ahogy a New York Times ta­lá­ló­an fo­gal­ma­zott– ő „a web­lap-hasz­nál­ha­t...

  11 pont
  Raktáron
  2 munkanap vagy Bookline Express
  könyv
  Leiszter Attila (szerk.): Webergonómia - Jakob Nielsen nyomán
  Raktáron

  Leiszter Attila (szerk.): Webergonómia - Jakob Nielsen nyomán

  Typotex Kiadó, 2011 0.150000006 3 300 Ft 2 805 Ft
 • Véleményem szerint a számítógép a legjelentősebb eszköz, amellyel valaha is előrukkoltunk. Olyan, mint egy kerékpár az elménk számára. Klikk. Bumm. Elképesztő! N...

  8 pont
  Raktáron
  2 munkanap vagy Bookline Express
  könyv
  Carol Kelly-Gangi (ÖSSZEÁLL.): Steve Jobs gondolatai - Mi építjük az egész kütyüt
  Raktáron
 • Az informatika, hasonlóan más technikai és tudományos ágakhoz, erősen specializált. A hálózati architektúrák, az adatbázis-kezelés, a programozáselmélet és -gyakorlat,...

  26 pont
  Raktáron
  2 munkanap vagy Bookline Express
  könyv
  Andrew S. Tanenbaum: Számítógép-architektúrák - 2. átdolgozott, bővített kiadás
  Raktáron
Teljes lista
 • Jakob Ni­el­sen a web vi­lá­gá­nak nem egy­sze­rű­en egy meg­ha­tá­ro­zó alak­ja, hanem – ahogy a New York Times ta­lá­ló­an fo­gal­ma­zott– ő „a web­lap-hasz­nál­ha­t...

  11 pont
  Raktáron
  2 munkanap vagy Bookline Express
  könyv
  Leiszter Attila (szerk.): Webergonómia - Jakob Nielsen nyomán
  Raktáron

  Leiszter Attila (szerk.): Webergonómia - Jakob Nielsen nyomán

  Typotex Kiadó, 2011 0.150000006 3 300 Ft 2 805 Ft
Teljes lista
 • Jakob Ni­el­sen a web vi­lá­gá­nak nem egy­sze­rű­en egy meg­ha­tá­ro­zó alak­ja, hanem – ahogy a New York Times ta­lá­ló­an fo­gal­ma­zott– ő „a web­lap-hasz­nál­ha­t...

  11 pont
  Raktáron
  2 munkanap vagy Bookline Express
  könyv
  Leiszter Attila (szerk.): Webergonómia - Jakob Nielsen nyomán
  Raktáron

  Leiszter Attila (szerk.): Webergonómia - Jakob Nielsen nyomán

  Typotex Kiadó, 2011 0.150000006 3 300 Ft 2 805 Ft
 • Jakob Ni­el­sen a web vi­lá­gá­nak nem egy­sze­rű­en egy meg­ha­tá­ro­zó alak­ja, hanem – ahogy a New York Times ta­lá­ló­an fo­gal­ma­zott– ő „a web­lap-hasz­nál­ha­t...

  8 pont
  2 - 5 munkanap
  antikvár

  Leiszter Attila (szerk.): Webergonómia - Jakob Nielsen nyomán

  Typotex Kiadó, 2011 Központi Antikvárium Kft. - jó állapotú antikvár könyv 2 000 Ft
Ha kritikát kíván írni, be kell jelentkeznie!