Webergonómia - Jakob Nielsen nyomán

Leiszter Attila (szerk.)
Typotex Kiadó, 2011
Bookline értékelés: (1 darab szavazat)
 • edition 2.0 sorozat
 • 242 oldal
 • Kötés: puhatáblás, ragasztókötött
 • ISBN: 9789632795782

Jakob Ni­el­sen a web vi­lá­gá­nak nem egy­sze­rű­en egy meg­ha­tá­ro­zó alak­ja, hanem – ahogy a New York Times ta­lá­ló­an fo­gal­ma­zott– ő „a web­lap-hasz­nál­ha­tó­sá­gi guru”. Ezen a te­rü­le­ten ma va­ló­szí­nű­leg neki van a leg­na­gyobb ta­pasz­ta­la­ta a vi­lá­gon.

A hasz­nál­ha­tó­sá­gi vizs­gá­ló­dá­sá­nak ve­zér­esz­mé­je min­de­nek­előtt az egy­sze­rű­ség­re való tö­rek­vés. A web nem ter­mék­ka­ta­ló­gus, nem újság, nem könyv és nem te­le­ví­zió, még csak nem is ezek ana­ló­gi­á­já­ra mű­kö­dik. Hanem kat­tin­tás alapú in­ter­ak­tív te­vé­keny­ség, hasz­ná­lói él­mény­al­ko­tás, in­for­má­ció­va­dá­szat és moz­gás együt­te­se.

Ez a könyv az el­múlt két év­ti­zed jó és rossz web­al­kal­ma­zá­si ta­nul­sá­ga­it összeg­zi a ki­adó­nál ko­ráb­ban meg­je­lent Web-de­sign című kö­te­te alap­ján, meg­újít­va a szer­ző to­váb­bi hasz­nál­ha­tó­sá­gi je­len­té­se­i­nek se­gít­sé­gé­vel (www.​useit.​com/​alertbox).

A we­ber­go­nó­mia nem a fej­lesz­tők belső ügye, hanem mind­nyá­jun­ké, hi­szen - fri­vo­lan fo­gal­maz­va - ma már az ol­va­só is fel­hasz­ná­ló. A kö­te­tet a hazai er­go­nó­mia be­mu­ta­tá­sá­val Izsó Lajos nyit­ja meg, és az edi­tit­ion 2.0 ha­gyo­má­nya­i­nak meg­fe­le­lő­en két fi­a­tal „we­ber­go­mán″, Bőviz Lász­ló és Rung And­rás kom­ment­jei kí­sé­rik.

0.150000006
3 300 Ft 2 805 Ft
11 pont
Ezt ajánljuk hozzá:
Leiszter Attila (szerk.): Webergonómia - Jakob Nielsen nyomán

Leiszter Attila (szerk.): Webergonómia - Jakob Nielsen nyomán

+
6 800 Ft 5 955 Ft 0.12
Raktáron
2 munkanap
vagy Bookline Express
Kívánságlistára
Teljes lista
 • A felhő a következő években gyökeresen átalakítja az informatikát. A számítási és adattárolási kapacitást közműként vesszük majd igénybe, és a tényleges használat alap...

  9 pont
  Raktáron
  2 munkanap vagy Bookline Express
 • Ian Sommerville húsz évvel ezelőtt jelentette meg e könyv első kiadását. A számítástechnika egy szeletének bizonyára nagyon tanulságos történetét vázolhatnánk fel, ha ...

  27 pont
  Raktáron
  2 munkanap vagy Bookline Express
  könyv
  Ian Sommerville: Szoftverrendszerek fejlesztése - Software Engineering
  Raktáron

  Ian Sommerville: Szoftverrendszerek fejlesztése - Software Engineering

  Panem Kft., 2007 0.0500000007 7 200 Ft 6 840 Ft
 • A Microsoftról először mindenkinek Bill Gates jut az eszébe. Kevésbé ismert, hogy az igazi ötletember a cég társalapítója, Paul Allen volt. A Microsoft születéséről m...

  14 pont
  Raktáron
  2 munkanap vagy Bookline Express
 • Ez a könyv átfogó képet kíván nyújtani a katonai informatika jelenlegi helyzetéről, beleágyazva az informatika általános kereteibe. Ennek során áttekinti és értékeli a...

  10 pont
  4 - 7 munkanap
  könyv

  Munk Sándor Dr.: Katonai informatika a XXI. Század elején.

  Zrínyi Kiadó, 2007 0.100000001 2 980 Ft 2 682 Ft
Teljes lista
 • Az Idősebbek is elkezdhetik című sorozatunknak ebben a kötetében egy világ szépségeit, a digitális fényképezést, valamint a digitális és hagyományos fotók számítógépes...

  1 pont
  Raktáron
  2 munkanap vagy Bookline Express
  könyv
  Ila László: Fotóalbum - Digitális megoldások számítógéppel - LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE
  Raktáron
 • Az emberi agynak vannak olyan tulajdonságai, amelyek az állatokból hiányoznak. Ezeknek köszönhetjük, hogy domináns helyzetben vagyunk. Az állatok erősebb izmokkal vagy...

  16 pont
  Raktáron
  2 munkanap vagy Bookline Express
  könyv
  Nick Bostrom: Szuperintelligencia - Utak, veszélyek, stratégiák
  Raktáron

  Nick Bostrom: Szuperintelligencia - Utak, veszélyek, stratégiák

  Ad Astra, 2015 0.150000006 4 990 Ft 4 241 Ft
 • E könyvecske segítségével megismerhetjük az Office 2016 táblázatkezelő programjának, az Excel 2016-nak kezelését. A közérthető nyelvezet miatt bátran ajánljuk akár kez...

  5 pont
  Raktáron
  2 munkanap vagy Bookline Express
  könyv
  Bártfai Barnabás: Excel 2016 zsebkönyv
  Raktáron

  Bártfai Barnabás: Excel 2016 zsebkönyv

  BBS-Info Kft., 2016 0.150000006 1 490 Ft 1 266 Ft
 • A könyv az Idősebbek is elkezdhetik sorozat 8 évvel ezelőtti első kiadása után a 2015-ben a 2., majd 2016-ban 3. frissített, átdolgozott kiadás után immár a Windows 1...

  9 pont
  Raktáron
  2 munkanap vagy Bookline Express
  könyv
  Mayer István; Szabó Ildikó: Fel a netre, öregem! Windows 10
  Raktáron

  Mayer István; Szabó Ildikó: Fel a netre, öregem! Windows 10

  Taramix, 2017 0.150000006 2 900 Ft 2 465 Ft
Teljes lista
 • Jakob Ni­el­sen a web vi­lá­gá­nak nem egy­sze­rű­en egy meg­ha­tá­ro­zó alak­ja, hanem – ahogy a New York Times ta­lá­ló­an fo­gal­ma­zott– ő „a web­lap-hasz­nál­ha­t...

  11 pont
  Raktáron
  2 munkanap vagy Bookline Express
  könyv
  Leiszter Attila (szerk.): Webergonómia - Jakob Nielsen nyomán
  Raktáron

  Leiszter Attila (szerk.): Webergonómia - Jakob Nielsen nyomán

  Typotex Kiadó, 2011 0.150000006 3 300 Ft 2 805 Ft
Teljes lista
 • Jakob Ni­el­sen a web vi­lá­gá­nak nem egy­sze­rű­en egy meg­ha­tá­ro­zó alak­ja, hanem – ahogy a New York Times ta­lá­ló­an fo­gal­ma­zott– ő „a web­lap-hasz­nál­ha­t...

  11 pont
  Raktáron
  2 munkanap vagy Bookline Express
  könyv
  Leiszter Attila (szerk.): Webergonómia - Jakob Nielsen nyomán
  Raktáron

  Leiszter Attila (szerk.): Webergonómia - Jakob Nielsen nyomán

  Typotex Kiadó, 2011 0.150000006 3 300 Ft 2 805 Ft
 • Jakob Ni­el­sen a web vi­lá­gá­nak nem egy­sze­rű­en egy meg­ha­tá­ro­zó alak­ja, hanem – ahogy a New York Times ta­lá­ló­an fo­gal­ma­zott– ő „a web­lap-hasz­nál­ha­t...

  8 pont
  2 - 5 munkanap
  antikvár

  Leiszter Attila (szerk.): Webergonómia - Jakob Nielsen nyomán

  Typotex Kiadó, 2011 Központi Antikvárium Kft. - jó állapotú antikvár könyv 2 000 Ft
Ha kritikát kíván írni, be kell jelentkeznie!
Ha hozzá kíván szólni, be kell jelentkeznie!