Bookline ajándékkártya-szabályzat
felhasználási feltételek)

 

Hatályos: 2023.04. 03.

 

1.         Általános információk

Jelen felhasználási feltételek (továbbiakban: „Szerződés”) a Libri-Bookline Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1066 Budapest, Nyugati tér 1. sz.; Cg. 01-10-044841, adószám: 12921360-2-42, továbbiakban: „Bookline”) által a Vevő részére átadott Bookline ajándékkártya (továbbiakban: „Ajándékkártya”) használatának részletes szabályait tartalmazzák.

 

2.         Fogalmak

Vevő: bármely természetes személy, valamint a mindenkor hatályos Ptk. szerint meghatározott vállalkozás és egyéb jogi személy, amely/aki a Szerződés alapján jogosult az Ajándékkártya használatát Kártyabirtokosoknak biztosítani.

Ajándékkártya: a Bookline-nál aktuálisan rendelkezésre álló készlet erejéig igényelhető, a Vevő által a Bookline magyarországi üzletében, vagy a Webáruházban megvásárolható, a 3. pont alatt részletezett típusú ajándékkártya.

Kártyabirtokos: az a személy, akinek az Ajándékkártya ténylegesen a birtokában van, és azt használja. A Bookline a Kártyabirtokos jogosultságát nem vizsgálja.

Webáruház:   A Bookline által mindenkor üzemeltetett webáruház (jelenleg „bookline.hu”; „bookline.ro”; „bookline.sk” domain-név alatt).

 

3.         Ajándékkártya típusai

A Bookline az alábbi Ajándékkártya-típusokat bocsájtja ki:

 

-       3000 Ft címletértékű,

-       5000 Ft címletértékű;

-     10 000 Ft címletértékű;

-     Tetszőleges összeggel feltölthető címletértékű.

A feltölthető címletértékű Ajándékkártyára feltölthető legalacsonyabb összeg 500 Ft, a legmagasabb összeg 1 000 000 Ft.

 

4.         Ajándékkártyára vonatkozó rendelkezések

4.1       Szerződés létrejötte és megszűnése

A Szerződés a Bookline üzleteiben, vagy a Webáruházban megvásárolható Ajándékkártya átvételével és a megadott címletérték Vevő általi, az Ajándékkártya átvételével egyidejű megfizetésével jön létre.

A Szerződés megszűnik:

  • az Ajándékkártya egyenlegének, feltöltési értékének elhasználásával;
  • az Ajándékkártya felhasználási (érvényességi) határidejének lejártával;
  • a Bookline jogutód nélküli megszűnésével.

A Szerződés megszűnését követően az Ajándékkártya nem használható.

 

4.2.      Ajándékkártya rendelkezésre bocsátása

Magyarországon belüli átvétel esetén az Ajándékkártyára leadott vagy Ajándékkártyát is tartalmazó megrendelés online előre, és a csomag átvételekor (utánvéttel) egyaránt kifizethető. A várható szállítási idő a megrendelésben szereplő termék(ek) és a kiválasztott átvételi mód függvényében kerül meghatározásra a termék mellett feltüntetett, illetve a rendelésre vállalt határidővel.

Ha az Ajándékkártya átvétele Magyarországon történik, bankkártyával vagy PayPallal történő előrefizetés mellett, vagy átvételkor utánvétes fizetéssel (a normál könyves rendeléssel egyezően) és bármilyen átvételi móddal megrendelhető.

Ha az Ajándékkártya átvétele külföldön (Magyarország határain kívül) történik, a rendelést online előre, magyar forintban (HUF) kell kifizetni, az Ajándékkártya felhasználása („beváltása”) is magyar forintban (HUF) történhet.

 

4.3.      Felhasználás

Az Ajándékkártya egyaránt felhasználható a Webáruházban és a Bookline boltjaiban történő vásárlás, megrendelés során. Más boltban, vagy átvevőhelyen az Ajándékkártya nem váltható be.

Az Ajándékkártyával másik Ajándékkártya vagy ajándékutalvány nem vásárolható, azok részbeni fizetésére sem használható fel.

Az Ajándékkártyára feltöltött összeg első felhasználására leghamarabb a feltöltés napját követő napon kerülhet sor. Az Ajándékkártya újból fel nem tölthető.

A feltöltés napja: Az Ajándékkártya feltöltésére

(i)             az Ajándékkártya online megrendelése esetén a megrendelés összeállítása során, a rendelés számlázását és a kiválasztott logisztikai partnernek történő átadását megelőzően kerül sor,

(ii)            bolti vásárlás esetén a vásárlás napja kerül feltüntetésre a kártyán.

A feltöltés napját (idejét) a Bookline feltünteti az Ajándékkártyán, a Vevő arról az Ajándékkártya átvételekor, illetőleg a későbbiekben a 4.5. pont alatt részletezett módon tájékozódhat.

Ajándékkártyával a vásárlás, megrendelés ellenértéke részben és egészben is kifizethető az Ajándékkártyán aktuálisan rendelkezésre álló egyenlegnek megfelelő értékben. Amíg az Ajándékkártya felhasználásával történő online megrendelés nem került leadásra, addig az Ajándékkártyával való fizetés visszatörölhető a fizetési felületen. Az Ajándékkártyával történt fizetést követően az adott tranzakciót már nem lehet visszavonni, megállítani.

Online felhasználás esetén az Ajándékkártyán található azonosítót (vonalkód alatti számsort) és a 4x4 karakteres biztonsági kódot és a felhasználni kívánt összeget kell beírni a rendelés leadásának „Fizetési mód” pontjánál, az „Ajándékkártyával fizetek” opció kiválasztása után az arra kijelölt mezőkbe.

A Webáruházban Ajándékkártyával történő fizetéssel is tetszőleges átvételi móddal (bolti és más csomagponton történő átvétellel, valamint postai és futáros szállítással) adhatóak le megrendelések.

A megrendelés egészben nem teljesítése vagy számlázás előtti lemondása esetén az ily módon felhasználásra nem kerülő összeg automatikusan visszatöltésre kerül az Ajándékkártya egyenlegére.

Az Ajándékkártya bolti felhasználásához annak helyszíni átadása és pénztárgépbe történő beolvasása szükséges.

Ha a megvásárolni kívánt áru(k) értéke magasabb, mint az Ajándékkártyán rendelkezésre álló összeg (aktuális egyenleg), úgy a különbözetet más fizetőeszköz (készpénz, bankkártya, másik Ajándékkártya, ajándékutalvány) segítségével kell kifizetni.

 

4.4.      Érvényesség és egyenleg

Az Ajándékkártya a feltöltés napjától számított 12 hónapig érvényes (használható fel vásárláskor, megrendeléskor), a rátöltött összeg felhasználása az érvényesség ideje alatt, a feltöltést követő naptól tetszőleges számú vásárlás során lehetséges a rendelkezésre álló keret (egyenleg) erejéig.

Az érvényesség lejártát követően az Ajándékkártya vásárlás ellenértékének kiegyenlítésére nem használható fel, a fel nem használt összeg (a fennmaradt egyenleg) visszatérítésére nincs mód, a Bookline az érvényesség lejártát követően a fennmaradt egyenleget nem fizeti vissza.

Az Ajándékkártya egyenlege készpénzre nem váltható, bankszámlára nem utalható, másik Ajándékkártya vagy virtuális ajándékutalvány vásárlására nem fordítható, érvénytartama meg nem hosszabbítható és visszavásárlására sincs mód. Az Ajándékkártya összegére a Bookline kamatot nem fizet, az Ajándékkártyával történő fizetésre tranzakciós költséget nem számol fel.

 

4.5. Érvényesség és egyenleg ellenőrzése

Ajándékkártyája egyenlegét és érvényességének (felhasználhatóságának) idejét bármikor ellenőrizheti a Bookline oldalának alján található Ajándékkártya aloldal (https://bookline.hu/ajandekkartya) tetején elérhető „Egyenleg és érvényesség lekérdezése” mezőben, illetve a Bookline üzleteiben és ügyfélszolgálatunkon keresztül is az Ajándékkártya felmutatásával, illetve a kártya számának megadásával.

 

4.6.      Felelősség

Az Ajándékkártya tulajdonosának azt kell tekinteni, akinek az a birtokában van, az Ajándékkártya bárkire szabadon átruházható. A Bookline a feltöltést követően az Ajándékkártya tulajdonjogát, a kártyahasználat jogosultságát semmilyen körülmények között nem vizsgálja, illetéktelen használatból eredő károkért felelősséget nem vállal, az Ajándékkártya letiltása nem lehetséges; az ez irányú kérelmek teljesítését a Bookline kizárja.

A Bookline nem vállal felelősséget az Ajándékkártya elvesztéséért, megrongálódásáért vagy megsemmisüléséért, az ilyen kártyát a Bookline pótolni nem tudja. A Bookline nem tartozik továbbá felelősséggel azon károkért, melyek az Ajándékkártya nem rendeltetésszerű használatából vagy az Ajándékkártya használatának meghiúsulásából, illetve a művelet nem megfelelő véghezviteléből származnak.

Nem terheli felelősség továbbá a Bookline-t azon károkért sem, amelyek abból fakadnak, hogy a Vevő, vagy a Kártyabirtokos nem tartja be a Szerződésben, illetve a jogszabályokban foglaltakat.

A Bookline nem felel azért, hogy bármikor, folyamatosan lehetséges az Ajándékkártyával történő fizetés. A Bookline műszaki, technikai rendszerének üzemzavara esetén előfordulhat, hogy az Ajándékkártya nem használható. Ekkor, illetve a kártyaelfogadás más okból történő meghiúsulása esetén a vásárolt termékek ellenértékét más elfogadott fizetőeszközzel szükséges kiegyenlíteni.

A Vevő, illetve a Kártyabirtokos felelőssége az Ajándékkártya biztonságos megőrzése, rendeltetés- és jogszerű használata.

Az Ajándékkártyára szükség lehet esetleges reklamáció vagy elállás kezelése esetén, ezért azt az online megrendelés kézhez vételét követően legalább 14 (tizennégy) napig meg kell tartani.

 

4.7.      Vizuális elemek védelme

Az Ajándékkártya minden vizuális eleme és szövege jogi védelem alatt áll, bármilyen további felhasználása csak a Bookline előzetes engedélyével lehetséges.

Az Ajándékkártya, vagy vizuális elemeinek és szövegének nyereményjátékban történő felhasználása tilos.

 

5.         Egyéb rendelkezések

Vevő, illetve a Kártyabirtokos információ- illetve segítségkérés céljából a Bookline Ügyfélszolgálatához fordulhat az Általános Szerződéses Feltételekben megadott elérhetőségeken.

A Bookline a mindenkor hatályos Szerződést a Bookline boltjaiban és a https://bookline.hu/news/news.action?id=26856 linken teszi elérhetővé Vevő, illetve Kártyabirtokos részére.

Az Ajándékkártya megvásárlása és felhasználása során speciális, csak az Ajándékkártyával kapcsolatos személyes adatkezelésre nem kerül sor. Az általános, termék vásárlásával kapcsolatos adatkezelésre – a vonatkozó jogszabályokon kívül – a Bookline adatkezelési szabályzata (elérhetőség: https://bookline.hu/news/news.action?id=2276) vonatkozik.

Jelen Szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben, a magyar jogszabályokban, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.  („Ptk.”) vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Nem képezik a Szerződés részét mindazon szokások, amelyek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, illetve mindazon gyakorlat, melyet egymás között kialakítottak. Nem képezi a Szerződés részét továbbá semmilyen, az adott üzletágban hasonló szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

Az Ajándékkártyával kapcsolatos fogyasztói panaszok intézésére a Bookline Általános Szerződéses Feltételeiben foglalt rendelkezések alkalmazandóak.

Jelen Szerződést a Bookline jogosult egyoldalúan módosítani. A módosítás a hatályba lépését követően megkötött Szerződések tekintetében lesz alkalmazandó, a már létrejött Ajándékkártya-használati szerződésre a létrejöttekor hatályos szabályok az irányadóak. A korábban hatályos Szerződések elérhetőségét a Bookline a https://bookline.hu/news/news.action?id=26856 linken, illetve üzleteiben biztosítja.


Árinfó

Akciós ár: a vásárláskor fizetendő akciós ár

Online ár: az internetes rendelésekre érvényes nem akciós ár

Eredeti ár: kedvezmény nélküli könyvesbolti ár

Bevezető ár: az első megjelenéshez kapcsolódó kedvezményes ár

Korábbi ár: az akciót megelőző 30 nap legalacsonyabb akciós ára

További információk

Árinfó

Akciós ár: a vásárláskor fizetendő akciós ár

Online ár: az internetes rendelésekre érvényes nem akciós ár

Eredeti ár: kedvezmény nélküli könyvesbolti ár

Bevezető ár: az első megjelenéshez kapcsolódó kedvezményes ár

Korábbi ár: az akciót megelőző 30 nap legalacsonyabb akciós ára