A Jog kategória toplistája

Találatok száma: 11
Teleki Pál: Az elsődleges államkeletkezés kérdéséhez - Államtudori értekezés
könyv Az elsődleges államkeletkezés kérdéséhez - Államtudori értekezés

Históriaantik Könyvesház, 2012

"Az állam keletkezésének történetét dialektikus szemléletben tárgyaló munka, amelyben a jelenség kialakulása, változása, fejlődése, okain...

3 500 Ft
Nótári Tamás: Jogi regulák és szentenciák latinul és magyarul
könyv Jogi regulák és szentenciák latinul és magyarul

Lectum Kiadó, 2014

A jogi műveltség mindmáig megköveteli a latin regulák és szentenciák használatát: frappáns rövidséggel fejezhetjük ki az egyébként csak h...

5%
2 950 Ft 2 803 Ft
Nótári Tamás: Római Jog
könyv Római Jog

Lectum Kiadó, 2014

E kötet egyfelől rendhagyó, másfelől hagyománykövető. Rendhagyó, hiszen a római jogi tankönyvek célja elsődlegesen olykor kizárólagos jel...

5%
6 500 Ft 6 175 Ft
Paksy Máté: A konstitucionalizmus archeológiája
könyv A konstitucionalizmus archeológiája

Gondolat Kiadói Kör, 2014

Foucault klasszikus munkájából tudjuk, hogy az archeológia kritikai, történeti nézőpontú diskurzus-elemzés. Könyvemben nem az alkotmány, ...

5%
2 500 Ft 2 375 Ft
Kovács Péter: Nemzetközi közjog
könyv Nemzetközi közjog

Osiris Kiadó, 2016

A harmadik, átdolgozott és bővített kiadásban megjelenő, több magyarországi jogi karon is előírt tankönyv bemutatja a nemzetközi jog alap...

15%
5 980 Ft 5 083 Ft
Gárdos-Orosz Fruzsina (Szerk.), Lőrincz Viktor Olivér (Szerk.): Jogi diagnózisok
könyv Jogi diagnózisok

L'Harmattan Kiadó, 2021

A 2020-as esztendőt a koronavírus okozta COVID-19 betegség határozta meg szerte a világban. Amíg nem áll rendelkezésre hatékony védőoltás...

15%
3 990 Ft 3 392 Ft
Vókó György: Büntetés-végrehajtási jog és szabálysértési tételek
könyv Büntetés-végrehajtási jog és szabálysértési tételek

Ludovika Egyetemi Kiadó, 2021

A Jogi Szakvizsga Segédkönyvek összefoglalják az adott tárgyhoz kapcsolódó legszükségesebb ismereteket. A kötetek tartalma szorosan kötőd...

15%
6 980 Ft 5 933 Ft
Jany János: A világ jogrendszerei
könyv A világ jogrendszerei

Ludovika Egyetemi Kiadó, 2021

A kötet teljesen új perspektívából mutatja be a világ jogrendszereit, mert a szerző szakít az eddigi sémákkal és olyan új rendszertant al...

15%
4 305 Ft 3 660 Ft
Birher Nándor: Értékalapú (köz)igazgatás
könyv Értékalapú (köz)igazgatás

L'Harmattan Kiadó, 2021

A közigazgatási jogvédelem magyarországi kialakulása és intézményesülése egyike a sokat vitatott közigazgatásdogmatikai és bíráskodáselmé...

15%
2 990 Ft 2 542 Ft
Grégor Puppinck: Embertelen jogok
könyv Embertelen jogok

MCC Press Kft., 2021

"A második világháború után az emberi jogok a béke és igazságosság egyetemes ígéretének tűntek. Mára azonban ideológiák csataterévé válto...

15%
3 450 Ft 2 933 Ft
szerk.: Mezey Barna; Bódiné Beliznai Kinga; Homoki Nagy Mária; Horváth Attila; Kabódi Csaba; Király Tibor; Lőrincz József; Máthé Gábor; Mezey Barna; Révész T. Mihály; Stipta István; Zlinszky János: Magyar jogtörténet
könyv Magyar jogtörténet

Osiris Kiadó, 2007

A magyar jog története messze a magyar keresztény államalapítást megelőző időkre visszanyúlik. Azokba az időkbe, amikor a magyar nép az U...

15%
4 480 Ft 3 808 Ft