A Jog kategória toplistája

Találatok száma: 32
Stumpf István: Alkotmányos hatalomgyakorlás és alkotmányos identitás
könyv Alkotmányos hatalomgyakorlás és alkotmányos identitás

Gondolat Kiadói Kör, 2020

Idézet a könyv bevezetőjéből: Megítélésem szerint az elkövetkező évek egyik legfontosabb alkotmányos vitakérdése az lesz, hogyan oldha...

15%
3 500 Ft 2 975 Ft
Szabadfalvi József: A magyar jogbölcseleti gondolkodás kezdetei
könyv A magyar jogbölcseleti gondolkodás kezdetei

Gondolat Kiadói Kör, 2011

A kötet a magyar jogbölcseleti gondolkodás történetét mutatja be a 16-17. századi kezdetektől a 20. század elejéig. A szerző jogtörtén...

5%
2 800 Ft 2 660 Ft
Balogh Virág; Nagy Csongor István; Pázmándi Kinga; Verebics János; Zavodnyik József: Magyar versenyjog
könyv Magyar versenyjog

HVG-Orac Kft., 2012

A könyv, az Európába ágyazott magyar versenyjog legfrissebb monografikus feldolgozása. A magas szakmai igényességgel készült szöveg a jog...

5%
6 900 Ft 6 555 Ft
Heka László: Horvát alkotmány- és jogtörténet II.
könyv Horvát alkotmány- és jogtörténet II.

JATEPress, 2004

"A horvát történelem éppúgy a magyar történetírás része, mint ahogy a magyar történelem is része a horvátnak. A "Horvát alkotmány- és jog...

15%
2 520 Ft 2 142 Ft
Heka László: Horvát alkotmány- és jogtörténet I. rész (1848-ig)
könyv Horvát alkotmány- és jogtörténet I. rész (1848-ig)

JATEPress, 2000

A tanulmánykötet foglalkozik a magyar-horvát állami közösség kezdetével, történetével, valamint Magyarország történetével is. A jegyzet k...

15%
2 835 Ft 2 410 Ft
Ferdinandy Géza: A magyar alkotmány történelmi fejlődése
könyv A magyar alkotmány történelmi fejlődése

Históriaantik Könyvesház, 2012

Nagyon szerencsésnek érezném magamat, ha jelen előadásaim alatt sikerülne nekem a tisztelt hallgatóság elé varázsolni a múlt idők közélet...

3 900 Ft
Timon Ákos: Magyar alkotmány - és jogtörténet különös tekintettel a nyugati államok jogfejlődésére
könyv Magyar alkotmány - és jogtörténet különös tekintettel a nyugati államok jogfejlődésére

Históriaantik Könyvesház, 2013

Timon Ákos jogtörténész a jelen munkájában a magyar jogrendszer fejlődését tekinti át, összevetve nyugat-európai példákkal. írta Timon Ák...

5%
5 500 Ft 5 225 Ft
Timon Ákos: A Szent Korona elmélete és a koronázás
könyv A Szent Korona elmélete és a koronázás

Históriaantik Könyvesház, 2013

Budapest Stephaneum Nyomda Rt., 1920 - Hasonmás kiadás

5%
2 900 Ft 2 755 Ft
Mocsáry Lajos: Az állami közigazgatás
könyv Az állami közigazgatás

Históriaantik Könyvesház, 2013

Tartalom: I. Az állami közigazgatás, II. A rossz közigazgatás, III. Az állam culturmissiója, IV. A nemzetiségi szempont, V. Az állami köz...

2 900 Ft
Mandelló Gyula: Anglia királyi igazságszolgáltatása a XI-XIV. században - Jogtörténeti tanulmány
könyv Anglia királyi igazságszolgáltatása a XI-XIV. században - Jogtörténeti tanulmány

Históriaantik Könyvesház, 2012

Mandelló Gyula jogtudós a középkori Anglia királyi igazságszolgáltatásának történetét vizsgálja a kötetben a XI-XIV.században. Hasonmás k...

5%
3 500 Ft 3 325 Ft
Teleki Pál: Az elsődleges államkeletkezés kérdéséhez - Államtudori értekezés
könyv Az elsődleges államkeletkezés kérdéséhez - Államtudori értekezés

Históriaantik Könyvesház, 2012

"Az állam keletkezésének történetét dialektikus szemléletben tárgyaló munka, amelyben a jelenség kialakulása, változása, fejlődése, okain...

2 900 Ft
Schiller Bódog: Az örökös főrendiség eredete Magyarországon
könyv Az örökös főrendiség eredete Magyarországon

Históriaantik Könyvesház, 2012

A tartalomból: Az előkelő jogi állás kifejeződésének jogi alapjai s menete, A nagybirtokos urak magánjogú részvétele a királyi tanácsban,...

3 900 Ft
Csiky Kálmán: Werbőczy István és Hármaskönyve
könyv Werbőczy István és Hármaskönyve

Históriaantik Könyvesház, 2013

A kötetben szereplő esszé eredetileg Werbőczy Hármaskönyvének 1894-es kiadásához készített előszó volt. Ebben a szerző, Csiky Kálmán a ma...

2 900 Ft
dr. Csillag Gyula: A régi magyar alkotmány és az 1848-ki és 1867-ki évek közjogi alkotásai
könyv A régi magyar alkotmány és az 1848-ki és 1867-ki évek közjogi alkotásai

Históriaantik Könyvesház, 2012

Csillag Gyula. - Pest : Athenaeum, 1871. - Hasonmás kiadás.

5%
2 900 Ft 2 755 Ft
Suhayda János: Magyarország közjoga tekintettel annak történeti kifejlődésére és az 1848-ki törvényekre
könyv Magyarország közjoga tekintettel annak történeti kifejlődésére és az 1848-ki törvényekre

Históriaantik Könyvesház, 2012

írta Suhayda János. Pest : Emich G., 1861. - Hasonmás kiadás

2 900 Ft
Fogarasi János: A magyarhoni országos alkotmány fő ágazatai, régibb és ujabb időben
könyv A magyarhoni országos alkotmány fő ágazatai, régibb és ujabb időben

Históriaantik Könyvesház, 2013

Fogarasi János. Pest : Kilián Gy., 1861. - Hasonmás kiadás

3 500 Ft
Nils Christie: Büntetésipar
könyv Büntetésipar

Osiris Kiadó, 2004

,,Figyelmeztetésnek szánom e könyvet...,, - írja a mű előszavában Nils Christie norvég jogász, szociológus, az Oslói Egyetem kriminológia...

5%
2 480 Ft 2 356 Ft
Nagy Zoltán; Tóth Mihály: Magyar büntetőjog - Különös rész
könyv Magyar büntetőjog - Különös rész

Osiris Kiadó, 2014

2013. július 1-jén lépett hatályba Magyarország negyedik Büntető törvénykönyve. A már korábban ismert tervezet és az alkalmazás első hóna...

10%
5 480 Ft 4 932 Ft
Kertészné Váradi Szilvia; Dán Judit; dr. Gombos Katalin: Bevezetés az Európai Unió versenyjogába
könyv Bevezetés az Európai Unió versenyjogába

JATEPress, 2014

Az uniós versenypolitika feladata biztosítani, hogy az egységes belső piac kialakítása során a tagállamok kereskedelemkorlátozó intézkedé...

5%
2 205 Ft 2 095 Ft
A szerzői jog gyakorlati kérdései
könyv A szerzői jog gyakorlati kérdései

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, 2015

"A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvélemény-gyűjteményének most megjelenő kötetében olyan aktuális kérdésekre találhatnak választ, min...

5%
5 800 Ft 5 510 Ft
Salát Gergely (szerk.): A kínai alkotmány
könyv A kínai alkotmány

Typotex Kiadó, 2015

Kína hagyományos jogi kultúrája jelentősen eltér a nyugatitól, ugyanakkor a 20. században komoly erőfeszítések történtek arra, hogy a kín...

5%
2 900 Ft 2 755 Ft
Bárdos Péter dr.: Bevezetés a kereskedelmi jogba
könyv Bevezetés a kereskedelmi jogba

HVG-Orac Kft., 2015

Mi a kereskedelmi jog? Nos a választ illető szakmai konszenzusról aligha beszélhetünk. Ez persze nem csupán a magyar jogéletre jellemző, ...

5%
4 800 Ft 4 560 Ft
Kovács Péter: Nemzetközi közjog
könyv Nemzetközi közjog

Osiris Kiadó, 2016

A harmadik, átdolgozott és bővített kiadásban megjelenő, több magyarországi jogi karon is előírt tankönyv bemutatja a nemzetközi jog alap...

15%
5 980 Ft 5 083 Ft
Gyöngyössy Márton: A kincstalálástól az ásatásig
könyv A kincstalálástól az ásatásig

Martin Opitz Kiadó, 2017

A kötet a régészeti feltárási jog hazai történetét és hatályos szabályozását mutatja be, a kincstalálástól a régészeti feltárások jogáig.

15%
2 600 Ft 2 210 Ft
Szerzői jog mindenkinek
könyv Szerzői jog mindenkinek

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, 2017

"Az alkotás viszonylag egyszerű folyamat is lehet. Csak húzzunk néhány vonalat, vagy készítsünk egy szelfit, és máris mindannyian szerzők...

15%
6 200 Ft 5 270 Ft
Kirs Eszter: Tettesek és bűnrészesek a délszláv háborúban
könyv Tettesek és bűnrészesek a délszláv háborúban

L'Harmattan Kiadó, 2018

Hogyan köthetők össze a hadműveletekről döntő, politikai és katonai vezetők azokkal a háborús bűncselekményekkel, melyeket ténylegesen, f...

15%
1 990 Ft 1 692 Ft
A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja I-III.
könyv A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja I-III.

HVG-Orac Kft., 2018

"Jó szívvel és teljes szakmai meggyőződésemmel ajánlom a polgári perjog területén tevékenykedő kollégáknak és minden, minőségi törvénymag...

15%
20 000 Ft 17 000 Ft
Kecskés András, Halász Vendel, Bujtár Zsolt: Tőzsdeuniverzum
könyv Tőzsdeuniverzum

HVG-Orac Kft., 2019

Világszerte egyre nagyobb hangsúlyt nyernek a tőzsdei és értékpiaci viszonyok, és így az azokhoz kapcsolódó jogi szabályozás is. A hazai ...

15%
17 000 Ft 14 450 Ft
Prof.dr. Szalma József: A biztosítási szerződés
könyv A biztosítási szerződés

L'Harmattan Kiadó, 2020

A biztosítási jog tekintetében Magyarországon viszonylag kevés átfogó, rendszerező, monografikus mű jelent meg, így jelen kötet hiánypótl...

15%
2 990 Ft 2 542 Ft
Empirikus jogi kutatások
könyv Empirikus jogi kutatások

Osiris Kiadó, 2020

Az empirikus jogi kutatások egy olyan tudományterület, amely egyszerre épít a jogtudomány és a társadalomtudományok eredményeire. Egyrész...

15%
5 980 Ft 5 083 Ft
Pokol Béla: Kettős állam és jogduplázódás
könyv Kettős állam és jogduplázódás

Alapjogokért Központ, 2020

Globális alkotmányjog, jurisztokrácia, jogduplázódás, bírói jogalkotás - fogalmak, melyek talán rejtélyesen hangzanak, de kulcsfontosságú...

15%
3 390 Ft 2 882 Ft
Jakab András; Körösényi András: Alkotmányozás Magyarországon és máshol
könyv Alkotmányozás Magyarországon és máshol

Új Mandátum Könyvkiadó, 2012

Az elmúlt másfél év hazai közbeszédének egyik meghatározó témája az alkotmányozás volt. A kötet az MTA Politikatudományi Intézetben 2010...

5%
2 890 Ft 2 746 Ft