A Nyelvészet kategória toplistája

Találatok száma: 31
Nádasdy Ádám: Milyen nyelv a magyar?
könyv Milyen nyelv a magyar?

Corvina Kiadó, 2020

"Miért finnugor nyelv a magyar? Nos, azért, mert a nyelvészek ezt állapították meg. Ez bizony ilyen egyszerű. A gombák nem növények. Miér...

15%
2 990 Ft 2 541 Ft
Magyar Tudományos Akadémia: A magyar helyesírás szabályai
könyv A magyar helyesírás szabályai

Akadémiai Kiadó, 2019

A magyar helyesírás új, a Magyar Tudományos Akadémia által alkotott és jóváhagyott szabályzata: a 12. kiadás. - A magyar helyesírás...

15%
2 890 Ft 2 456 Ft
Hernádi Sándor: Helyesírási önképző
könyv Helyesírási önképző

Móra Könyvkiadó, 2016

Egy legendás könyv átdolgozott és felújított változatát tartja kezében az olvasó: a Helyesírási önképző csaknem négy évtizede segít gyere...

15%
2 499 Ft 2 124 Ft
O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások
könyv Magyar szólások és közmondások

Akkord Kiadó, 2019

O. Nagy Gábor mintegy húszezer magyar szólást és közmondást felölelő gyűjteménye az eddigi legteljesebb ilyen jellegű munka. Tarka változ...

15%
4 990 Ft 4 241 Ft
Horváth János: Horváth János verstani munkái
könyv Horváth János verstani munkái

Osiris Kiadó, 2004

A tudományos magyar közvélemény 2003-ban ünnepli Horváth János születésének 125. évfordulóját. Mind a kutatás, mind pedig az egyetemi tan...

5%
5 500 Ft 5 225 Ft
Dávidházi Péter: Egy nemzeti tudomány születése
könyv Egy nemzeti tudomány születése

Universitas Kiadó, 2004

A könyv egyszerre világítja meg a magyar irodalomtörténetírás nemzeti tudománnyá válását és Toldy Ferenc (1805-1875) pályafutását, kiteki...

2 940 Ft
Borbély Anna: Kétnyelvűség
könyv Kétnyelvűség

L'Harmattan Kiadó, 2014

A könyv a kétnyelvűség vizsgálatáról szól, vagyis két, egymással együtt élő nyelv közösségi használatát térképezi fel, és az ezeket működ...

5%
3 500 Ft 3 325 Ft
Sándor Klára: Határtalan nyelv
könyv Határtalan nyelv

Szak Kiadó, 2014

Ez a könyv azoknak szól, akik nyitottak egy rejtett világnak a fölfedezésére: e világ csak a nyelvből tárul föl. Hogyan születnek, alakul...

5%
6 000 Ft 5 700 Ft
H. Tóth István: Szóra késztető
könyv Szóra késztető

Flaccus Kiadó, 2015

Szóról szóra, mondatról mondatra haladó szóra késztető könyvünk a kisgyermekek beszédnevelését, kiejtésgondozását segítő szándékkal kés...

15%
1 980 Ft 1 683 Ft
Fodor István: A világ nyelvei és nyelvcsaládjai
könyv A világ nyelvei és nyelvcsaládjai

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2017

E könyv megjelenéséig a hazai és a nemzetközi könyvpiacon is hiánycikknek számított egy olyan, nem túl nagy terjedelmű kézikönyv, amely e...

15%
3 990 Ft 3 391 Ft
Samu Pál Attila: Ősi szkíta-hun írásunk
könyv Ősi szkíta-hun írásunk

FRÍG KFT, 2017

A könyv a hun-székely rovásírás több száz éves emlékeit vizsgálja, kiássa ősi betűink fogalomjelentését - megtalálva az eredeti ép betűfo...

15%
3 500 Ft 2 975 Ft
Hasonlatok
könyv Hasonlatok

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2017

A munkafüzet Balázsi József Attila Hasonlatszótár. A magyar nyelv régi és új szóláshasonlatai című, a Tinta Könyvkiadónál 2017-ben megjel...

15%
990 Ft 841 Ft
Tolcsvai Nagy Gábor (Szerk.): Megértés és megértetés
könyv Megértés és megértetés

Gondolat Kiadói Kör, 2017

A Megértés és megértetés kötet a tudományos magyarázat jellemzőit és jelentőségét tárgyalja az irodalom- és nyelvtudomány, a klasszika fi...

15%
2 500 Ft 2 125 Ft
Letsch Endre: A jog alkotása és nyelve
könyv A jog alkotása és nyelve

Forum Könyvkiadó, 2017

A kézirat egyik sajátossága a nyelvezet. A szerző tudományos kérdéseket is játékos, gyakran ironikus (vagy önironikus) stílussal kezel. A...

15%
2 490 Ft 2 116 Ft
Fordítás, tolmácsolás, értelmezés
könyv Fordítás, tolmácsolás, értelmezés

Gondolat Kiadói Kör, 2017

Kötetünk, mely a fordítás, tolmácsolás, értelmezés hármasára épül, több mint kétezer év képi, zenei és írott "szövegeiből" válogat. Szerz...

15%
3 900 Ft 3 315 Ft
Joseph Piercy: Szimbólumok
könyv Szimbólumok

Saxum Kiadó, 2018

A különféle szimbólumok - logók, zászlók, központozási jelek - mindenhol ott vannak körülöttünk, de már annyira hozzászoktunk a látványuk...

15%
2 750 Ft 2 337 Ft
Deborah Tannen: Miért értjük félre egymást?
könyv Miért értjük félre egymást?

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2019

Gyakran nem az okozza a bajt, amit mondunk, hanem az, ahogy mondjuk. Ez a könyv arra keresi a választ, hogy a beszélgetőpartnerek kölcsön...

15%
3 990 Ft 3 391 Ft
Csúcs Sándor: Miért finnugor nyelv a magyar?
könyv Miért finnugor nyelv a magyar?

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2019

Miért finnugor nyelv a magyar? Természetesen nem azért, mert annak idején a Habsburgok (mások szerint a kommunisták) kitalálták, hogy ezz...

15%
1 500 Ft 1 275 Ft
Keszler Borbála, Lengyel Klára: Kis magyar grammatika
könyv Kis magyar grammatika

Akadémiai Kiadó, 2020

A mű a magyar nyelvtan alapvető kézikönyve. A kötet rendszerezetten és közérthetően mutatja be a magyar nyelv felépítését és szabályait e...

15%
4 650 Ft 3 952 Ft
Kenesei István: Általános nyelvészeti tanulmányok XXXI.
könyv Általános nyelvészeti tanulmányok XXXI.

Akadémiai Kiadó, 2019

Pontosan fél évszázaddal ezelőtt, az Általános Nyelvészeti Tanulmányok hatodik kötetében jelent meg a klasszikus generatív fonológia embl...

15%
3 990 Ft 3 391 Ft
Montágh Imre: Tiszta beszéd
könyv Tiszta beszéd

Holnap Kiadó, 2019

A magyar nyelv, a magyar beszéd ápolásának klasszikusa, Montágh Imre e kötetben foglalja össze mindazt, amit az élő szó használatáról - a...

15%
2 900 Ft 2 465 Ft
Dokumentáció, tartalomfejlesztés és szakírás
könyv Dokumentáció, tartalomfejlesztés és szakírás

L'Harmattan Kiadó, 2019

Nyelv és társadalom, nyelv és környezete kapcsolatának, egymásra hatásának elemzése, közöttük a szaknyelvekkel kapcsolatos kérdések megvi...

15%
2 990 Ft 2 541 Ft
Maticsák Sándor: A magyar nyelv eredete és rokonsága
könyv A magyar nyelv eredete és rokonsága

Gondolat Kiadói Kör, 2020

Kik vagyunk? Honnan jöttünk? Ezek a kérdések sokunkban felmerülnek. Szeretnénk tudni, kik voltak a távoli felmenőink, hol éltek, milyen n...

15%
5 000 Ft 4 250 Ft
Molnár Zsolt; Molnárné Czeglédi Cecília: A tiszta magyar nyelv kincseinek megőrzése és tanítása
könyv A tiszta magyar nyelv kincseinek megőrzése és tanítása

Püski Kiadó, 2009

A magyar különleges, alkotó nyelv. Teremtő erejét a hangok, gyökök, képzők világának következetes, szerves rendszere adja. Az anyanyelvta...

5%
4 200 Ft 3 990 Ft
Orsós Anna; Kálmán László: Beás nyelvtan
könyv Beás nyelvtan

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2009

"Ez a könyv a beás nyelvről szól. A beás nyelv a Magyarországon élő cigányok legkisebb csoportjának anyanyelve. Ez a nyelv a román nyelv ...

5%
1 990 Ft 1 890 Ft
Boronkai Dóra: Bevezetés a társalgáselemzésbe
könyv Bevezetés a társalgáselemzésbe

Ad Librum Kiadó, 2009

Mitől válnak érthetővé a mindennapi társalgások összecsapott, hibás szerkezeteket tartalmazó, rögtönzött szövegfoszlányai? Miért nem akad...

5%
2 990 Ft 2 840 Ft
könyv Meghalt a latin, éljen a latin! - Egy nagy nyelv rövid története

Typotex Kiadó, 2011

NON VITAE SED SCHO­LAE DIS­CI­MUS! - Az a baj, hogy „az is­ko­lá­nak, nem az élet­nek ta­nu­lunk" - az ere­de­ti­leg így fo­gal­ma­zott m...

30%
2 900 Ft 2 030 Ft
George Steiner: Bábel után - Nyelv és fordítás 2.
könyv Bábel után - Nyelv és fordítás 2.

Corvina Kiadó, 2009

A más műveiből Magyarországon is jól ismert cambridge-i és genfi professzor először 1975-ben megjelent műve ma már klasszikusa az összeha...

5%
1 500 Ft 1 425 Ft
Herman Ottó: A magyar pásztorok nyelvkincse
könyv A magyar pásztorok nyelvkincse

Históriaantik Könyvesház, 2011

Bámulatos ihlettség megelevenítette munkakedvét, megsokszorozta energiáját és a feje felett sokasodó időnek még mindég rendületlen önbiza...

5%
5 900 Ft 5 605 Ft
Ferenczi Enikő: Dionüszosz kultuszának nyomai a Kárpát-medence helységneveiben
könyv Dionüszosz kultuszának nyomai a Kárpát-medence helységneveiben

Fríg Kiadó, 2012

A helységnevek tanulmányozásának e rendszerelvű megközelítése a mitológiának jóval nagyobb szerepet tulajdonít, mint ahogyan az eddigi pr...

15%
2 200 Ft 1 870 Ft
Vászolyi Erik: Ausztrália bennszülött nyelvei
könyv Ausztrália bennszülött nyelvei

L'Harmattan Kiadó, 2003

A nagy nyelvcsaládok közül mi jobbára csak az európaiakat ismerjük. E könyvvel Vászolyi Erik az ausztráliai benszülöttek nyelvének jelleg...

5%
1 850 Ft 1 757 Ft